Zlaté srdce pro advokátku se srdcem na správném místě

Advokátka a nositelka titulu Právník roku PRO BONO 2017 Mgr. et Mgr. Alena Vlachová dnes večer získala prestižní cenu Zlaté srdce Nadace Naše dítě. Ta se uděluje osobnostem, jež ochraňují děti a dětská práva nebo které jakýmkoliv způsobem pomáhají zneužívaným, opuštěným, handicapovaným, týraným či jinak ohroženým dětem. Advokátka Vlachová toto veřejné ocenění obdržela za nedocenitelnou práci při oddlužování dětí z dětských domovů, stejně jako za práci na změně legislativy v této oblasti.  

Alena Vlachová stojí za velkým projektem Děti bez dluhů, který vznikl v podstatě náhodou, když se v roce 2012 v jednom časopise dozvěděla, že děti z dětských domovů mají na prahu zletilosti velké potíže s dluhy, které samy nenadělaly, například na poplatcích za odpad. Tehdy to považovala za chybu úředníka v jednotlivém případu. Vzápětí však zjistila, že nejde o jednotlivé pochybení, ale všeobecně rozšířený postup, který považovala za legislativní zmetek v rozporu s ústavními pořádky.

A začala konat. Rozhodla se, že musí jít cestou změny zákona, novelou, která by od těchto poplatků osvobodila děti a další osoby v ústavní péči. Po třech letech upozorňování, ale i doprošování se u zákonodárců, aby tomu vůbec věnovali pozornost, se jí to nakonec podařilo. V mezidobí zcela zdarma takové děti zastupovala v poplatkovém řízení a následně i v řízení správním. Vše na náklady advokátní kanceláře.

Několik případů se dostalo až k Nejvyššímu správnímu soudu, který v roce 2015 předložil návrh Ústavnímu soudu na vyslovení protiústavnosti konkrétního ustanovení zákona o místních poplatcích. K tomuto návrhu Ústavní soud v létě roku 2017 konstatoval, že je v rozporu s ústavním pořádkem.

Obdobně Alena Vlachová zjistila, že děti z dětských domovů mají na prahu zletilosti na sobě exekuce za jízdy načerno z dob, kdy se jejich biologičtí rodiče o ně řádně nestarali a nedávali jim ani peníze na jízdné. Začala tedy zastupovat i takové děti. Po několikaletých peripetiích jí Ústavní soud ve svých nálezech rovněž dal za pravdu a potvrdil, že pokud dítě jelo načerno v důsledku zanedbání vyživovací povinnosti ze strany rodičů, nic nebrání tomu, aby tato odpovědnost byla přenesena přímo na ně. Za několik let práce a s podporou celé kanceláře se jí podařilo oddlužit několik desítek dětí s částkou hodně přes milion korun! A stále nebylo hotovo. Na scéně se objevily další dluhy –  ze smluv s mobilními operátory, které na děti uzavřeli zákonní zástupci, dluhy ze zdravotního pojištění…

V době, kdy jsme čerstvou držitelku ocenění Právník roku v kategorii PRO BONO zpovídali, bylo nedořešených případů dětských dluhů ještě pořád hodně a stále přibývaly.

Co považujete za svůj největší úspěch v projektu Děti bez dluhů?

Za velký úspěch považuji každé oddlužené dítě. Do pomoci dětem z dětských domovů jsem šla s předsevzetím, že i kdybych měla pomoci jen jedinému dítěti, tak by to mělo smysl. Naštěstí se toho za těch uplynulých téměř 7 let se toho podařilo mnohem více, zejména v oblasti legislativy, ale i judikatury, kdy se Ústavní soud svými nálezy postavil za práva dětí. V osobní rovině je pro mě největším úspěchem to, že v rámci projektu Děti bez dluhů jsem dokázala udělat spoustu věcí, o kterých všichni říkali, že „to nejde“.

Při zastupování dětí z dětských domovů jste se určitě setkala s mnoha lidskými osudy a smutnými příběhy…

Je to tak, měla jsem hodně klientů, na které asi nikdy nezapomenu. Jedním z výjimečných případů byla postižená dívka, která byla hned od narození umístěna v různých ústavech. Později se jí ujali pěstouni, kteří jí založili stavební spoření a na ně spořili peníze. Město, kde měla dívka po svém narození evidované trvalé bydliště, aniž by v něm někdy bydlela, jí však vyměřilo poplatky za odpad a následně v exekuci sebralo několik tisíc korun z účtu tohoto stavebního spoření. Později jsem se dozvěděla, že se pěstounka stará i o další postižené dítě, a navíc její manžel je nevidomý. Tito naprosto výjimeční lidé mi svěřili svou důvěru a po dlouhotrvající právní bitvě s městským úřadem se podařilo získat všechny peníze pro dívku zpátky.

K práci na projektu oddlužení dětí Vás přivedla náhoda. Byl i výběr povolání v oboru práva náhodou?

Jsem v tomhle trochu atypický případ, protože v mé rodině nemáme žádnou profesní tradici, jak to u právníků často bývá, ani jsem se pro studium práva nerozhodla proto, že se tam nedělají přijímací zkoušky z matematiky, což také mnohdy slýchám. Právě naopak, pro mě byla matematika vždy nejoblíbenějším předmětem. Vystudovala jsem matematické gymnázium a následně i Matematicko-fyzikální fakultu. Až mnohem později, v „pokročilém“ věku téměř 30 let jsem se rozhodla, že se chci stát advokátkou. A dnes mohu říct, že to byla pro mě ta nejlepší volba. Moje práce mě totiž baví tak, že si vůbec nedovedu představit, čím jiným bych mohla být.

Máte v projektu nějaký další cíl, kterého chcete dosáhnout?

Mým cílem je dosáhnout stavu, kdy projekt Děti bez dluhů skončí, protože právní prostředí v České republice bude fungovat tak, že nebude z dětí dělat dlužníky.

Tehdy ani Alena Vlachová nedoufala v to, že relativně brzy začne svítat na lepší časy… Před pár týdny se situace alespoň částečně napravila. Mladí lidé mají možnost zbavit se dluhů z dětství už za tři roky, pokud splní pravidla oddlužení. Novela insolvenčního zákona, která zařadila tyto dlužníky do zvýhodněného režimu, podobně jako dříve seniory a zdravotně postižené, nabyla účinnosti 1. října 2019. Zareagovala tak na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství právě z nezaplacených poplatků za komunální odpad, telekomunikační služby či jízdy načerno.

————

Kdo je Mgr. et Mgr. Alena Vlachová?

Vystudovala Právnickou fakultu a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působila v mezinárodní advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES, od roku 2009 je partnerkou advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ. Zaměřuje se zejména na řešení sporů, zastupuje klienty v řízeních před soudy v oblasti občanského, obchodního, pracovního i rodinného práva. Poskytuje rovněž právní služby klientům v rámci mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic. Je také zapsanou mediátorkou. Několikrát byla časopisem Právní rádce zařazena mezi nejvýznamnější české právničky v oblasti advokacie. Je držitelkou sošky sv. Yva spolu s titulem Právník roku a čerstvě držitelkou Zlatého srdce.


Redakce AD

Go to TOP