Předsedové NS ČR a Slovenska se dohodli na pokračování spolupráce

Předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Ján Šikuta, PhD., zavítal ve středu 16. června 2021 na pracovní návštěvu Nejvyššího soudu v Brně, aby tak oplatil předsedovi Nejvyššího soudu JUDr. Petru Angyalossymu, Ph.D., loňskou návštěvu v Bratislavě. Pro předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho to byla v roli hostitele první takto významná návštěva od jmenování do funkce dne 20. května loňského roku, neboť v důsledku pandemie onemocnění covid-19 bylo nutné v uplynulých více než dvanácti měsících všechny plánované akce tohoto druhu odsouvat na později. Jednání o aktuálních otázkách soudnictví v obou zemích se spolu s nimi účastnil také místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk.

 

Slovenská justice po vraždě novináře Jána Kuciaka, jeho snoubenky Martiny Kušnírové, a po zveřejnění závažných trestních kauz, ve kterých figurují významní podnikatelé, politici, členové bezpečnostních složek a také soudci, státní zástupci anebo další státní zaměstnanci, usiluje o znovunabytí důvěryhodnosti. Jak řekl Ján Šikuta: „Vrátiť ľuďom dôveru v justíciu je beh na dlhé trate, ale ja som vytrvalý bežec“. I pro Nejvyšší soud je posilování důvěryhodnosti justice jednou z hlavních priorit. Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy v reakci na aktuální dění v té souvislosti poznamenal: „Bohužel, trpělivou a dlouholetou snahu mohou narušit i opakované populistické snahy některých politiků označovat soudce za privilegovanou příjmovou skupinu, které je třeba sáhnout na platy. To vzbuzuje ve společnosti antipatie a podsouvá veřejnosti neprávem domněnku, že v krizi na soudce ostatní občané doplácejí. Skutečnost je ale naprosto jiná, výše platů soudců se přímo odvíjí od ekonomické situace v národním hospodářství a je pevně vázána na průměrné mzdy ve společnostiStagnují-li platy všem, pak jsou takto automaticky, bez dalšího nutného zásahu, zmrazeny i soudcům.“

 

Pro lepší přístup občanů k soudu a účinnější vymahatelnost práva se na Slovensku připravuje zásadní proměna současné soudní mapy. Nejvyšší soud Slovenské republiky pak v těchto týdnech nanejvýš aktuálně řeší převod své správní agendy na nově vzniklý Nejvyšší správní soud Slovenské republiky, který by měl od 1. srpna definitivně převzít rozhodovací činnost dosavadního správního kolegia Nejvyššího soudu Slovenské republiky. To byla jen některá z témat, o kterých se na setkání hovořilo.

Oba soudy mají také zájem obnovit úzkou spolupráci soudců z jednotlivých svých kolegií. Trestní kolegia, i kolegia civilní, se až do okamžiku, kdy to znemožnila protiepidemická opatření na obou stranách hranice, každoročně pravidelně scházela na pracovních výjezdních zasedáních. Oba předsedové jednoznačně pokračování této tradice podpořili.

 

 

Životopis Jána Šikuty
JUDr. Ján Šikuta, PhD., byl prezidentkou Slovenské republiky Zuzanou Čaputovou jmenován předsedou Nejvyššího soudu dne 20. května 2020. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, postgraduálně studoval občanské právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2009 mu byl přiznán titul PhD. na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Je rovněž absolventem studijních pobytů na University of Oxford anebo John Abbott College v Quebecu. Do funkce soudce byl Ján Šikuta jmenován v roce 1986. Působil nejprve na Okresním soudě Bratislava-venkov, později na Krajském soudě v Bratislavě. Od roku 1995 zastával funkci právního poradce u Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se sídlem v Ženevě, od roku 2004 byl soudcem u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Po skončení funkčního období se v roce 2015 stal soudcem Nejvyššího soudu Slovenské republiky, kde působil v občanskoprávním kolegiu. V rámci své publikační činnosti se věnuje především otázkám lidských práv a mezinárodního azylového práva.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

Go to TOP