Ministr vnitra doporučí zvážit nouzový stav dle zákona o bezpečnosti ČR

Vláda zastaví kvůli šíření nového typu koronaviru lety z Jižní Koreje a plánuje omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada státu (BRS), která také doporučila omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. Některé pražské vysoké školy také zrušily výuku.

 

Testy v neděli 1. března 2020 odhalily v Česku první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Ministr vnitra Jan Hamáček doporučil dne 2. března 2020 kvůli nákaze novým koronavirem vládě, aby zvážila vyhlášení nouzového stavu. Kabinet by pak mohl regulovat dodávky ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu, zakazovat akce s velkým počtem lidí a uložit lidem vracejícím se z rizikových regionů kontaktovat lékaře či hygienickou stanici.


„Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, tak může kabinet regulovat dodávky ochranných a zdravotnických prostředků, to znamená že může nařídit výrobcům, aby prioritně zásoboval integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče,“
uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Vláda by mohla například také změnit doporučení pro lidi přijíždějící ze severní Itálie a dalších rizikových oblastí volat zdravotníky na povinnost.

 

Vláda může podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

 

NOUZOVÝ STAV definují články 5 a 6 tohoto zákona.

Čl. 5

(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

(2) Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

(3) Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší.

(4) Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.


Čl. 6

(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.

(2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

(3) Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.

 

Premiér Andrej Babiš uvedl, že k vyhlášení nouzového stavu zatím není důvod, tuto otázku probere podle aktuální situace Bezpečnostní rada státu ve středu 4. března 2020.

Zdroj: ČTK + redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP