ČAK pokračuje v práci v rámci společného evropského projektu LITEL

Již v loňském roce se Česká advokátní komora zapojila – společně s francouzskou Advokátní školou EFB (Ecole de Formation du Barreau de Paris), the Law Society of Ireland a the Catalan Bar Council – do evropského projektu LITEL, zaměřeného na vzdělávání advokátních koncipientů v evropském právu. Cílem tohoto projektu je sblížení a navázaní spolupráce mezi uvedenými partnery, zajišťujícími vzdělávání koncipientů, a dále realizace praktických workshopů pro advokátní koncipienty v právu EU.

 

Oficiálně byl projekt LITEL zahájen ve dnech 3.–4. dubna 2023 v Paříži (Advokátní deník Vás o tom informoval ZDE), intenzivní práce na něm pokračují i nadále, a to především na dvou vzdělávacích modulech pro koncipienty – konkrétně se jedná o problematiku právního státu a dále o Listinu základních práv EU. Tyto materiály budou následně využity a integrovány jako součást povinného vzdělávání koncipientů.

 

Všichni partneři se též zavázali k průběžnému informování o stavu projektu a o vzdělávání v jednotlivých členských státech, a to formou pravidelného Newsletteru. S obsahem prvního čísla se můžete seznámit ZDE.

 

 

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D,  odborná konzultantka ČAK pro mezinárodní vztahy
Foto: archiv autorky

Go to TOP