Soudní dvůr EU stanovil přísné podmínky pro odstřel vlků

Soudní dvůr Evropské unie stanovil přísné podmínky pro odstřel vlků. V rozsudku, který vydal kvůli stížnosti z Finska, přesně popsal, kdy mohou úřady vydat výjimku ze zákazu zabíjení vlků, který platí po celé EU.

Podle unijního soudu musí úřady napříště zcela jasně definovat cíle, jaké udělení výjimky pro odstřel má, a vědecky doložit, že odstřel vlků těmto cílům slouží a že neexistuje žádná jiná možnost, jak nastalou situaci vyřešit.

Soud se odstřelem vlků zabýval kvůli stížnosti z Finska. Místnímu spolku na ochranu přírody se nelíbilo rozhodnutí úřadu, který povolil dvěma myslivcům zastřelit celkem sedm vlků. Úředníci to zdůvodnili nutností péče o populaci“ těchto psovitých šelem, bojem proti pytláctví a snahou zvýšit obecný pocit bezpečí u obyvatel. Cílem odstřelu podle finského úřadu bylo v konečném důsledku zvýšit společenskou toleranci vlků.

Finský nejvyšší správní soud, který se případem nejprve zabýval, požádal Soudní dvůr EU o výklad unijní směrnice o ochraně přírody a ohrožených druzích fauny a flóry. Podle ní je zabíjení řady ohrožených druhů včetně vlků v zásadě zakázané. Výjimky jsou ve směrnici popsané, soudci je nyní v rozsudku ale popsali daleko podrobněji.

Regulace vlků i v ČR?

Městský soud v Praze zamítl odvolání farmářů z Broumovska, kteří žádají regulaci volně žijících vlků. Farmáři žalovali ministerstvo životního prostředí a požadovali po něm, aby připravilo změny zákona o ochraně přírody a krajiny, které by umožnily odstřel vlků.

„Veškeré státy v okolí už přistoupily k určité regulaci,“ řekl u městského soudu starosta Vernéřovic a chovatel ovcí Tomáš Havrlant. A poukazoval na verdikt Soudního dvoru Evropské unie, který potvrzuje možnost omezovat vlčí populaci a v některých, přesně vymezených případech, možnost odstřelu vlků připouští. „Jsme jediný stát, který striktně trvá na tom, že tu vlci budou v neomezeném množství na celé ploše území,“ dodal. Farmáři se chtějí odvolat.

Advokátka farmářů Jana Zwyrtek Hamplová uvedla, že cílem „odvážné a nestandardní“ žaloby je upozornit na závažný problém. „Proto opět půjdeme k Nejvyššímu soudu. Očekáváme, že to s největší pravděpodobností zamítne ze stejného důvodu, jako teď učinil odvolací soud. Potom naše úsilí bude směřovat k Ústavnímu soudu,“ doplnila.

Vlk je chráněný, protože patří ke kriticky ohroženým druhům. Farmáři ale chtějí, aby stát chránil jejich právo na ochranu majetku. Vlci jim totiž zabíjejí ovce a ničí ohradníky. Požadují také, aby zákon reguloval počet vlků na území České republiky.


Zdroj: Soudní dvůr EU, ČTK. Foto: Pixabay.

 

Go to TOP