Marie Benešová: V kauze Postoloprty jsem podala dvě kárné žaloby

V souvislosti s případem téměř tři roky trvajícího trestního stíhání deseti zastupitelů města Postoloprty za porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová kárnou žalobu na dozorovou i dohledovou státní zástupkyni.

V souvislosti s případem téměř tři roky trvajícího trestního stíhání deseti zastupitelů města Postoloprty za porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová kárnou žalobu na dozorovou i dohledovou státní zástupkyni.

„Tento případ je důkazem zásadního a dlouhodobého selhání, které nebyla soustava státních zastupitelství schopna sama vyřešit, ačkoliv na ně byla několikrát upozorňována. Potvrzuje to můj názor, že státní zastupitelství vykazují výrazné nedostatky ve fungování. Pevně doufám, že přijmou v rámci svých pravomocí důsledná opatření, která takovým excesům do budoucna zabrání. Moje osobní přání je, aby se chybující důsledně seznámili s příběhy lidí, kterým takové nešťastné kauzy komplikovaly nebo dokonce ničily pracovní i osobní život,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Kárná žaloba směřuje na dozorovou státní zástupkyni OSZ Louny, která zamítla stížnosti proti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, ačkoliv byla upozorňována na zásadní vady znaleckého posudku, a na tato upozornění opakovaně nereagovala. Za stejné situace podala obžalobu, následně setrvala na svém názoru až do posledního hlavního líčení, kdy pod tlakem závěrů revizního posudku navrhla zproštění.

Druhou kárnou žalobu podala ministryně Benešová na dohledovou státní zástupkyni KSZ Ústí nad Labem, která třikrát vykonávala dohled nad postupem dozorové státní zástupkyně, aniž by zjistila její pochybení, na které byla rovněž upozorněna.

V případu obou kárných žalob navrhuje ministryně nejmírnější kárné opatření, a to uložení důtky. Cílem Ministerstva spravedlnosti  není jmenované primárně trestat, ale upozornit na systémová selhání a na to, že je třeba se podobným pochybením v budoucnu vyvarovat.

Zdroj: MSp. Foto archiv ČAK.

Go to TOP