Tomáš Richter byl jmenován předsedou Akademického fóra INSOL Europe

Docent JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. z pražské pobočky mezinárodní právní kanceláře Clifford Chance, byl jmenován předsedou Akademického fóra INSOL Europe, celoevropské neziskové organizace sdružující odborníky působící v oblastech insolvencí a restrukturalizací.

Stal se prvním předsedou v patnáctileté historii Akademického fóra pocházejícím ze zemí střední a východní Evropy. Současně byl také jmenován členem Rady INSOL Europe. Jmenování bylo oznámeno na výroční konferenci INSOL Europe, která se konala v září 2019 v Kodani.

Tomáš Richter se stal advokátem v roce 1998, od roku 2004 je rozhodcem. V Clifford Chance působí od roku 2006 a v pražské kanceláři vede právní know-how a poskytuje klientům právní poradenství v oblastech insolvencí, restrukturalizací, a s nimi souvisejících sporů. Vyučuje na Institutu ekonomických studií FSV UK.

Je autorem řady publikací v ČR i v zahraničí. Jako konzultant se podílel na tvorbě legislativy v České republice i v EU. Naposledy poskytoval Evropské komisi konzultace ohledně jejího návrhu nové evropské směrnice 2019/1023 o rámcích pro preventivní restrukturalizaci. Tomáš Richter je členem představenstva International Insolvency Institute. Prestižní publikace Chambers & Partners jej řadí mezi vedoucí odborníky v oblasti insolvence a restrukturalizace v České republice.

Zdroj: Právní kancelář Clifford Chance.

Go to TOP