Vzdělávání úředníků čekají změny, dotknou se pracovníků i institucí

Vedoucí úřadů či úředníci, kteří ke své činnosti potřebují prokázat zvláštní odbornou způsobilost, asi budou mít do budoucna povinnost složit tzv. zkoušku vstupního vzdělávání. Počítá s tím novela zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a dalších souvisejících zákonů, kterou na své 82. schůzi dne 28. listopadu v prvním kole projednávání podpořila Poslanecká sněmovna. Předpis také prodlužuje lhůtu pro absolvování vstupního vzdělání úředníků ze tří měsíců na půl roku, zpřesňuje navíc část zákona týkající se akreditací vzdělávacích institucí. Před dalším schvalováním novelu projedná sněmovní Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Zákon o úřednících upravuje pracovní poměr a vzdělávání úředníků obcí, krajů a Prahy jako hlavního města. „Prohlubování kvalifikace úředníků je neoddiskutovatelně jedním ze základních požadavků kvalitního výkonu veřejné správy,“ zdůvodnilo novelu Ministerstvo vnitra.

Poslankyně Mgr. Jana Mračková Vildumetzová navrhovala provázat novelu se zákonem o státní službě. Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan k tomu uvedl, jeho úřad chystá novelu zákona o státních úřednících.

Novela má zejména uzákonit zkoušku vstupního vzdělávání pro úředníky vykonávající správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, ale také pro jejich vedoucí či vedoucí samotných úřadů. Zkoušku budou muset absolvovat do devíti měsíců od ukončení vzdělávání. Bude mít podobu online testu, zabezpečovat ji bude Ministerstvo vnitra.

Úspěšné vykonání bude také podmínkou pro následné složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. U té by úředníci nově neměli skládat obecnou část, ponechána bude jen její zvláštní část. Zvláštní část se pak bude zaměřovat na míru potřebám konkrétní správní činnosti, kterou budou úředníci vykonávat.

Novela zákona dále například ruší povinnost akreditace některých vzdělávacích programů. Akreditaci by měly mít nově pouze vzdělávací programy pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti. „Ostatní druhy prohlubování kvalifikace podle zákona o úřednících územních samosprávných celků již nadále akreditaci vzdělávacího programu podléhat nebudou,“ uvedlo vnitro. Návrh také zpřesňuje definici průběžného vzdělávání a rozšiřuje okruh možných vzdělávacích institucí.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP