Pokyny pro advokáty ve Velké Británii pro případ Brexitu bez dohody

Britská vláda v srpnu 2019 publikovala Pokyny pro advokáty působící ve Velké Británii pro případ Brexitu bez dohody. Advokáti s profesní kvalifikací ve Velké Británii ze zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska mohou nadále provozovat svou praxi ve VB s výjimkou Skotska.

Britská vláda v srpnu 2019 publikovala Pokyny pro advokáty působící ve Velké Británii pro případ Brexitu bez dohody. Advokáti s profesní kvalifikací ve Velké Británii ze zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska mohou nadále provozovat svou praxi ve VB s výjimkou Skotska, pokud absolvovali vstupní test, či naplnily podmínky tříleté praxe dle směrnice 98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace.

Advokáti, kteří obdrželi svou kvalifikaci v EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu a Švýcarsku musí naplnit jeden z následujících požadavků, aby mohli nadále provozovat advokátní praxi ve VB: požádat o uznání profesní kvalifikace ve VB, chtějí-li trvale provozovat praxi ve VB a nikoliv pod statusem evropského advokáta; registrovat se jako zahraniční advokát, chtějí-li poskytovat právní služby mimo vyhrazené aktivity ve spolupráci s advokátem s VB; poskytovat právní služby pod dohledem advokáta z VB; či poskytovat pouze služby, které nespadají do seznamu vyhrazených činností.

Evropští usazení advokáti, jež byli registrováni u příslušného orgánu před Brexitem, mohou provozovat své činnosti beze změny do 20. prosince 2020. Následně pokud chtějí v praxi pokračovat, musí podstoupit jednu z výše uvedených možností. Švýcarští advokáti, kteří jsou registrováni ve Velké Británii, či si nechali uznat svou profesní kvalifikaci ve Velké Británii, mohou v poskytování právních služeb pokračovat beze změny. Švýcarští advokáti užívající domácí titul pak musejí požádat o uznání profesní kvalifikace a registrovat se ve VB do 4 let od Brexitu. Velká Británie rovněž připraví nový systém pro uznávání profesních kvalifikací.

Podrobnější informace jsou, či budou zveřejněny k dispozici na stránkách britské vlády v anglickém jazyce zde.

Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK, foto Pixabay.

 

Go to TOP