Vláda se chystá projednat novelu, která upravuje sociálně-zdravotní služby

V České republice by mohly od příštího roku začít fungovat sociálně-zdravotní služby. Poskytovat by je mohly domovy pro seniory, centra duševního zdraví, stacionáře či odlehčovací zařízení. Pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) by se ze zdravotního pojištění měl od roku 2029 hradit jen tři měsíce. K pokračování úhrady by musely být zdravotní důvody. Omezit se mají takzvané sociální hospitalizace. Počítá s tím návrh novely  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, který se chystá ve středu 1. května projednávat vláda. Předpis připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Vláda jej dostává se 68 rozpory – výhrady má Ministerstvo financí, některé kraje, samosprávy i odbory.

 

Sociální služby podporují soběstačnost. Hradí se z dotací, příspěvků na péči, plateb od klientů i z darů. Zdravotní služby a léčba se platí ze zdravotního pojištění. „Samostatný legislativní a organizační rámec pro sociální a zdravotní služby a oddělené financování obou služeb přináší v praxi určité problémy zejména tam, kde se oba systémy setkávají u jednoho uživatele,“ uvedli autoři novely. Podle nich se to projevuje hlavně v domovech a léčebnách. Předpis umožní zdravotní a sociální péči podle potřeb klienta kombinovat.

Sociálně-zdravotní služby podle podkladů budou moci zajišťovat centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro seniory, se zvláštním režimem či pro postižené, centra duševního zdraví a odlehčovací zařízení. K poskytování zdravotních služeb bude nutné oprávnění a u sociálních služeb registrace.

Podle návrhu by se od ledna 2029 měly zrušit sociální služby v nemocnicích či léčebnách. Autoři novely uvedli, že v nich sociální péče není dostatečná, není tedy vhodné v ní pokračovat. Poukazují na to, že nyní ve zdravotnických zařízeních zůstávají často lidé, kteří už léčení nepotřebují, ale není je kam propustit. Domácí péče chybí a domovů je nedostatek. Návrh novely počítá s tím, že by se pobyt v LDN kvůli „nadužívání dlouhodobé lůžkové péče“ od roku 2029 hradil ze zdravotního pojištění jen tři měsíce. Dál by ho pojišťovny proplácely jen tehdy, pokud by revizní lékař potvrdil zdravotní důvody.

Zdravotní péči by hradily zdravotní pojišťovny a sociální služby by si lidé pokrývali z příspěvku na péči, řekli před časem zástupci resortů. Klienti by si také platili za ubytování a stravu, tedy stejně jako dnes v seniorských domovech či stacionářích. Nastavit se mají pravidla pro vybavení a personál, platit by měla začít postupně od roku 2026 a 2027.

Vytvoření a vybavení nového zdravotně-sociálního lůžka by stálo asi 3,1 milionu korun. V domově by přeměna běžného lůžka na sociálně-zdravotní vyšla na 620 000 korun a v léčebně či nemocnici na 150 000 korun. Podle podkladů může Česko na modernizaci sociální péče a budování komunitních pobytových, ambulantních i terénních služeb využít asi devět miliard korun z Národního plánu obnovy. Ministerstvo práce vyčíslilo investice na příštích deset let na 6,2 miliardy korun, další peníze budou potřeba na personál.

Podle Ministerstva financí i dalších institucí autoři dostatečně nevyčíslili náklady a dopady na rozpočty. Výhrady se týkaly i zavedení personálních standardů.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP