NSS řeší i banální případy, proto je tak přetížený, říká JUDr. Baxa

Soudci Nejvyššího správního soudu musí opakovaně řešit i banální případy, počet nedodělků proto roste a řízení se prodlužuje. Sdělil to Josef Baxa, který před rokem přešel z pozice předsedy soudu na místo řadového soudce NSS. Řešení podle něj není snadné, rychlé ani jediné. Nejhorší je však rezignovat na nastalou situaci a brát ji jako normální.

„Je třeba i vidět, že ne všichni aktéři si přejí skvěle fungující správní soudnictví. Myslím, že bychom mohli být víc slyšet a nabízet možná řešení těm, kteří disponují nástroji k zásadnímu zlepšení – legislativními, organizačními, personálními, tedy vládě a parlamentu,“ uvedl Baxa.

Přetíženost NSS silně pociťuje při práci, stejně jako jeho kolegové soudci. „Jsme tak trochu obětí vlastního úspěchu, nabyté důvěry veřejnosti k našemu rozhodování. Bohužel jsme nuceni zabývat se mnohdy velmi banálními případy, které jsme opakovaně v minulosti vyřešili, ale znovu a znovu se od nás žádá stejné rozhodnutí,“ popsal situaci Baxa.

Počet nedodělků se podle něj ve srovnání s obdobím před pěti lety zdvojnásobil. Soud je pracovitý a má potenciál řešit složité případy. Záplava balastem ale může podle něj naplnit rčení „stokrát nic umořilo osla“. Doba řízení se prodlužuje a lidé musí čekat déle na rozhodnutí. Může podle něj trpět i kvalita a jednotnost – předvídatelnost – rozhodování. „Nerad bych se dočkal momentu, kdy těžko a dlouho nabývanou důvěru veřejnosti ztratíme,“ uvedl Baxa.

Jako o možném řešení přetíženosti NSS se před rokem hovořilo o novele zákona, která by mu umožnila některé stížnosti odmítat pro nepřijatelnost, aniž by se jimi musel do detailu zabývat. Případná legislativní změna je však pořád ještě na začátku.

Práci řadového soudce NSS pokládá bývalý předseda soudu za užitečnou zkušenost. Na vlastní kůži zažívá řadu opatření, která dříve činil jako předseda a získává novou perspektivu. „Ze systémových otázek správního soudnictví jsem se dostal na řešení zcela konkrétních případů a přemýšlím dál o efektivitě nastaveného systému, jeho silných i slabých místech, příčinách problémů a možnostech jejich řešení,“ uzavřel Baxa.

Zdroj: ČTK
Foto: Wolters Kluwer

Go to TOP