České věznice jsou přeplněné i kvůli trestní politice státu

Ke změnám, které před 30 lety přinesla sametová revoluce, patřila i reforma vězeňství směrem k mezinárodně uznávaným standardům. Roli Sboru nápravné výchovy časem převzala Vězeňská služba (VS) zbavená militantních prvků, zmizely ponuré vazební cely a rozšířila se vnější kontrola poměrů ve věznicích, například ze strany ombudsmana.

„Se společenskou změnou přicházely i změny ve vězeňství, které měly přinést jeho humanizaci, klást důraz na přípravu na bezpečné propouštění vězňů, na spolupráci se státními organizacemi, církvemi, neziskovkami a dalšími,“ řekl náměstek VS Simon Michailidis.

„S vězni se začalo pracovat ve větší míře individuálně. Výrazně přibyli vychovatelé a další odborní zaměstnanci. Vznikly specializované oddíly pro vězně s různými poruchami osobnosti, kteří vyžadují individuální péči,“ připomněl některé z nových přístupů k odsouzeným.

Už v roce 1990 byl zrušen trest smrti a nejpřísnější alternativou potrestání pachatelů tak zůstalo doživotí. V současné době si ho odpykává 46 lidí, z toho tři ženy.

Věznice se i dnes potýkají s problémem, který řešily už za minulého režimu, a to s přeplněností. I přesto, že se počet odsouzených vězňů v posledních několika letech mírně snižuje. „Klesá trestná činnost, což koresponduje s faktem, že ČR je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě,“ vysvětlil Michailidis. Kapacita věznic ale i tak zůstává nedostačující a jejich naplněnost se pohybuje v průměru okolo 105 procent. Vězeňská služba rekonstruuje stávající prostory, které jsou někde – například v Mírově – staré i stovky let. „Zatímco téměř ve všech bývalých komunistických zemích ve střední Evropě již postavili nové věznice, v Česku zatím žádná není,“ poznamenal náměstek.

Ke snížení počtu vězňů je podle Michailidise v prvé řadě nutná změna trestní politiky státu. „Stále zůstává faktem, že v ČR se ukládá trest odnětí svobody za některé trestné činy a přečiny, za které se ve zbytku Evropy ukládají jiné, mnohem účinnější a pro stát lacinější tresty,“ podotkl.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP