Majetkový úřad loni uzavřel 1391 dohod o zastupování

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni uzavřel 1391 dohod o zastupování státních institucí v soudních sporech, meziročně o 145 více. Od roku 2014 uzavřel úřad 5325 takových dohod. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad. Úřad zároveň uvedl, že loni v majetkových soudních sporech uhájil…

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni uzavřel 1391 dohod o zastupování státních institucí v soudních sporech, meziročně o 145 více. Od roku 2014 uzavřel úřad 5325 takových dohod. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad.

Úřad zároveň uvedl, že loni v majetkových soudních sporech uhájil zhruba 45 miliard korun. K významným kauzám patřil například spor se společností El NIŇO, která požadovala přibližně 15,7 miliardy korun. Společnost se proti České republice neúspěšně domáhala této částky kvůli údajnému ušlému zisku z licenčních poplatků způsobené nesprávným úředním postupem.

Dál ÚZSVM zmínil loňské pravomocné vítězství ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR nebo uhájení 1,5 miliardy korun v soudním sporu, ve kterém se žalobce domáhal zaplacení náhrady údajné škody za nezákonné trestní stíhání spoluzakladatele bývalé Universal banky.

Ke konci roku 2018 vedl úřad přes 10 500 sporů v celkové částce přesahující 233 miliard Kč. Nejčastěji šlo o tzv. soudní řízení sporná, mezi které například patří řízení o náhradu škody nebo řízení o bezdůvodné obohacení. Takových řízení vedl ÚZSVM ke konci roku 2018 celkem 3907 za 231 miliard korun. Většinu sporů, které ÚZSVM vede, nelze přesně finančně vyčíslit. Jde například o žaloby o určení vlastnictví nebo řízení o pozůstalosti.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.

 

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP