Severomoravští advokáti se proškolili v nových druzích kárných opatření

Dne 18. září 2019 se v ostravském Clarion Congress Hotelu Ostrava uskutečnil seminář pro advokáty a advokátní koncipienty na téma Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů a nové druhy kárných opatření.

Seminář nejen pro severomoravské advokáty a advokátní koncipienty vedli zkušení advokáti věnující se této problematice, a to JUDr. Irena Schejbalová, místopředsedkyně Kontrolní rady České advokátní komory a Mgr. Michal Zahnáš, člen Kárné komise České advokátní komory. Do průběhu semináře se rovněž aktivně zapojili i další členové těchto orgánů z regionu severní Moravy.

Že se jednalo o téma atraktivní a žádané, svědčí účast téměř 50 kolegů i jejich aktivní zapojení do diskuse. A není to rozhodně poslední setkání – do konce letošního roku připravilo Regionální středisko Severní Morava ještě další dva semináře.

První je na téma Aktuální otázky insolvenčního řízení a pod vedením Mgr. Rostislava Krhuta se uskuteční 11. října 2019. Tématem druhého jsou Aktuální problémy exekučního řízení a přednášet bude dne 20. listopadu 2019 JUDr. Martina Kasíková. Oba semináře se uskuteční opět v Clarion Congress Hotelu Ostrava.


Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel pro Severní Moravu
Foto: Pixabay

Go to TOP