Západočeští advokáti získali znalosti z oblasti pachové identifikace osob

Plzeňský advokátní region uspořádal ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie ČR ve čtvrtek 12. 9. 2019 seminář pro advokáty nazvaný Pachová identifikace osob.  

Semináře, kterého se ujal vedoucí oddělení služební kynologie major Rudolf Kvanta, se zúčastnily tři desítky advokátů ze západních Čech. Informoval přítomné zejména o změně metodiky sběru a identifikace pachových stop po nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1098/15 a o současném systému, který vylučuje nevědomé ovlivnění psa psovodem. Konzervy s pachovými vzorky nyní totiž náhodně umisťuje jiná osoba než psovod. Přednášející se svými dvěma kolegy psovody vyplnili celé odpoledne nejen výkladem a odpověďmi na dotazy advokátů, ale zejména poutavým vyprávěním o osobním vztahu psů a psovodů, o jejich výcviku a vyhledávání. Přítomní obhájci tak získali řadu nových znalostí upotřebitelných v trestním řízení.

Mnohé informace byly ovšem nečekané. Například dosud neexistuje technologie, která by byla schopná měřit či zachytit lidský pach a jeho intenzitu, proto je použití psů stále nenahraditelné. Pach je stejně individuální jako otisk prstu nebo DNA. Výborně ulpí na kovu, nesmyje jej ani déšť nebo několikadenní pobyt ve vodě, ze jej však „překrýt“ jiným pachem. Pachové konzervy se po ztotožnění likvidují, nicméně je téměř neuvěřitelné, že pes dokáže označit shodu i u pachu zakonzervovaného před 20 lety.

Další vzdělávání advokátů západočeského regionu bude pokračovat seminářem zaměřeným na insolvenci a oddlužení dne 21. října 2019, stačí vyplnit pozvánku ZDE.  Další informace o tomto semináři i dalším vzdělávání advokátů jsou k dispozici na www.cak.cz

Text a foto: JUDr. Daniela Kovářová, regionální představitelka ČAK

 

 

 

 

Go to TOP