Policisté obvinili chovatelku psů ze Zlatých Hor z týrání zvířat

Z týrání zvířat a neoprávněného podnikání obvinili kriminalisté osmašedesátiletou ženu ze Zlatých Hor na Jesenicku, v jejímž domě loni objevili téměř 40 psů ve zbídačeném stavu a v nevyhovujících podmínkách. Žena se psy obchodovala. V případě odsouzení jí hrozí až pětileté vězení.


„Kvůli snížení nákladů na chov psů a maximalizaci zisku držela a rozmnožovala psy ve zcela nevyhovujících životních a hygienických podmínkách, bez řádné péče a veterinárního ošetření. Štěňata i dospělé psy pak prodávala přes internet,“
uvedla jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová. Podle ní se obviněná uvedeného jednání dopouštěla, ačkoli v předešlých letech byla za to opakovaně potrestána.

Policisté ve spolupráci s pracovníky Státní veterinární správy v domě chovatelky zasahovali loni v říjnu. Policisté zajištěné psy předali spolku zabývajícímu se ochranou týraných zvířat, odkud putovali k novým majitelům.

Případ zná a také jej sledovala nezisková organizace Hlas zvířat, která iniciovala novelu trestního zákoníku, jež zpřísňuje tresty za týrání zvířat, zavádí nový trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách (jenž dopadá právě na nelegální množírny) a zavádí nový druh trestu zákazu držení a chovu zvířat. „V tomto případě bohužel nebude možné aplikovat ani zvýšenou trestní sazbu za týrání zvířat, ani nový trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách, jelikož skutek byl spáchán ještě před účinností naší novely trestního zákoníku a mezi základní principy trestního práva (a práva obecně) patří princip zákazu retroaktivity, tedy zpětného působení právních norem,“ uvedl advokát a autor novely Mgr. Robert Plicka.


V tomto konkrétním případě se uplatní ještě předcházející úprava trestního zákoníku, podle které hrozí pachateli, který spáchá tento trestný čin na větším počtu (tedy 7 a více) zvířat trestní sazba 1 – 5 let.  V případě, že je tento trestný čin spáchán „pouze“ na 6 a méně zvířatech a současně je tím těmto zvířatům způsobena smrt nebo trvalé následky na zdraví, hrozí podle starší právní úpravy trestní sazba ve výši 6 měsíců až 3 léta. Pokud by stejný skutek byl spáchán nyní, po 1. červnu 2020, mohlo by dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, kde v případě trvalých následků či smrti 7 a více zvířat hrozí trestní sazba ve výši 5 – 10 let a uložení podmíněného trestu by bylo spíše nepravděpodobné,“ doplňuje Mgr. Plicka.„Díky bohaté trestní minulosti pachatelky, která spáchala trestný čin týrání zvířat již opakovaně, by nicméně i v tomto případě mohly být naplněny zákonné podmínky pro uložení i nepodmíněného trestu, neboť je zjevné, že podmíněné a alternativní tresty zjevně nevedou k její nápravě,“ uzavírá Mgr. Plicka.

Zdroj: Advokátní deník; ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP