Pozvánka na semináře a přednášky Jednoty českých právníků

Výbor Pražského sdružení JČP upozorňuje na semináře a přednášky, které se konají v září a říjnu 2019 a které by neměly uniknout pozornosti advokátů. Na níže uvedené tři semináře a dvě přednášky je možné se stále ještě přihlásit.


SEMINÁŘE

 23. září 2019, 9 – 14 hodin

Řízení o pozůstalosti

Přednášející: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 300, 3. poschodí

Seminář je zaměřen na výklad procesních institutů dle úpravy v zák. č. 292/2013 Sb. z hlediska odlišnosti od dosavadních procesních postupů a související problémy v praxi, včetně seznámení s dosavadní judikaturou.

14. října 2019, 9 – 14 hodin

Informační systém skutečných majitelů, důsledky pro praxi

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 220, 2 poschodí

Seminář je zaměřen na otázky vlastnické struktury a evidence skutečných majitelů a s tím související problémy zapisovaných údajů v praxi.

 


21. října 2019, 9 – 14 hodin

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, judikatura NS ČR

Přednášející: JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí.

Seminář je zaměřen na otázky úpravy bytového spoluvlastnictví v NOZ se zřetelem k úpravě správy domu a pozemku, na seznámení s poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, včetně judikatury NS ČR.

Účastnický poplatek činí za každý seminář 1 500 Kč, pro členy JČP, advokátní a notářské koncipienty 900 Kč. Účast na seminářích je uznávána jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám.

 

ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY

 

16. září 2019, 16 – 18 hodin

Novela zákona o obchodních korporacích

Přednášející: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Místo konání: PF UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí

Přednáška je zaměřena na seznámení s nejvýznamnějšími změnami v připravované novele ZOK, s jejich důsledky pro praxi.

30. září 2019, 16 – 18 hodin

Úskalí obchodních vztahů s mezinárodním prvkem

Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně

Místo konání: PF UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí

Přednáška je zaměřena na praktické aplikační otázky praxe při realizaci obchodních závazků s mezinárodním prvkem.

 

Účastnický poplatek činí za každou přednášku 400 Kč. Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, advokátní a notářští koncipienti platí 200 Kč.


Přihlášky a další informace o těchto seminářích a přednáškách lze získat na internetových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz
nebo u koordinátorů:

JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079

JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311

Hana Kafková, tel. 720 406 536

Přihlášky na semináře a přednášky lze zaslat pomocí formuláře na webových stránkách nebo poslat přímo na e-mailovou adresu JCPPraha@jednotaceskychpravniku.cz

(red)

 

 

 

Go to TOP