Bývalý dlouholetý předseda ČAK Karel Čermák by oslavil 85. narozeniny

V pátek 13. září 2019 by oslavil 85. narozeniny doktor Karel Čermák, bývalý dlouholetý předseda České advokátní komory a exministr spravedlnosti. Tato významná osobnost české i československé advokacie se zásadním způsobem podílela na zrodu nové polistopadové advokacie jako svobodného povolání, řídícího se vlastními, dobrovolně přijatými etickými principy.


Jeho odchod před dvěma lety (+19. 6. 2017) byl ztrátou i pro Bulletin advokacie, kam léta, měsíc co měsíc přispíval svými sloupky – vtipnými, inteligentními, plnými ironie a sarkasmu. I když v nich doktor Čermák často reagoval na současné dění v politice i ve společnosti, díky jeho moudrosti většina z nich překvapivě nezestárla.

Stále aktuální je i jeho poslední sloupek psaný v únoru 2017, který vyšel v Bulletinu advokacie č. 3/2017. Jako by jej psal včera, proto tento jeho příspěvek nazvaný „Lawyers First“ otiskujeme znovu. Jako připomínku tohoto výjimečného člověka.

 

Lawyers First

Starší ročníky ještě pamatují doby, kdy platila poučka Ladies First. Dámám tehdy museli zdvořile vychovaní pánové přidržovat dveře, nabízet jim rámě a nosit jim květiny a zavazadla. Pak se to nějak zvrtlo, zdvořilost se začala považovat za sexual harassment a někteří dobře vychovaní gentlemani dokonce čelili vyšetřování pro pokus o znásilnění či alespoň stalking. Dnes už mnohým českým dámám vadí i přechylování jejich příjmení, a pánové se naopak domáhají práva volně přechylovat příjmení svá. Zanedlouho se tak nejspíš dočkáme vystoupení Magdaleny Koženého jako Libuše v opeře Bedřicha Smetanové, případně Dagmara Pecky jako lišky Bystroušky od Leoše Janáčkové. Konečně rovnoprávnost, genderová vyváženost a žádný sexismus! Ale ono to oživí i naši nudnou politickou scénu, až si na politické pavlači vjedou do vlasů necudná lhářka Mirka Kalousková s nevinnou pannou Andreou Babišovou. Do toho, do toho! Jen si, holky, dejte pěkně na čumáčky! Jen ať je psina!


Dost psiny si svět teď také užívá s výrokem „America First“, případně ještě doplněným o „Mexico Worst“, „Make America Great Again“ a různými hlody o tom, kdo to všechno zaplatí. Národy a státy soutěží, kdo bude „second“ a kdo „third“, Britové to prožívají jako „Make Britain Great Again“ a my Češi můžeme diskusi obohatit leda tak svým folklórním popěvkem „já to platit nebudu, radši se dám na vojnu“, pokud se ovšem Martině Stropnické podaří zvýšit rozpočet na obranu a Milaně Chovancové na policajty. Jen Rusové a Číňani neříkají nic, ale myslí si své, totiž že geopolitická katastrofa způsobená rozpadem Sovětského Svazu musí být napravena a politika jedné Číny důsledně prosazena. Pro ně tedy jasně platí Russia First, případně China First, a o ničem jiném se nebudou bavit od Calais až po Vladivostok.


Když tedy nemáme žádnou šanci zvýšit legraci na úseku boje o mistrovský titul mezi pohlavími a mezi národy, musíme se poohlédnout po něčem jiném. K soutěži se nejvíc nabízejí různá povolání a jejich nesčetná odvětví, jako jsou u lékařů např. chirurgové, internisti, gynekologové, onkologové a teď v dobách prezidenta Zemana zejména též pediatři, geriatři a virologové. Ačkoliv v naší informační společnosti nepochybně platí paradigma, že první jsou vždy ajťáci, my to popřeme, a hrdě zvoláme Lawyers First! První mezi všemi povoláními jsou právníci a basta! A protože to platí hlavně u nás v Čechách, upustíme od složité anglosaské terminologie a téma pojednáme hezky česky, jak nám a panu prezidentovi zobáky narostly.


Právník je široký pojem, podobně jako lékař. O různých specializacích lékařů byla už shora řeč, ale u právníků bychom se s takovým dělením daleko nedostali. K čemu by nám bylo zjištění, že ten je trestňák a onen civilista, jeden procesualista, druhý hmotař a třetí dokonce generální praktik? Proč bychom měli rozlišovat právníky lidské a nelidské nebo kalé a nekalé? My si musíme na právníky posvítit podle okolností, za nichž své povolání vykonávají. Podstatné v tomto směru je, komu právník slouží.


Vybereme si teď zcela náhodně několik proslulých českých právnických jmen, uspořádáme je abecedně, aby si kolegyně a kolegové nemysleli, že jsou seřazeni podle kvality či slávy, a uvidíme, co se ukáže. Babáková, Benešová, Blažek, Bureš, Grygárek, Jansta, Koudelka, Ondruš, Podkonický, Pokorný, Rampula, Samková, Slámová, Válková, Volák.


První, co na právnících bije do očí, je to, že své odborné výkony předvádějí na osobách fyzických i právnických, včetně státu a jeho orgánů. To takový psychiatr si s léčením pomateného eseróčka ani neškrtne a chirurg nemá šanci amputovat třeba ministerstvu nějaký nefunkční a přitom zbytnělý úd. Jakmile lékař nemá k dispozici fyzickou osobu, nejlépe kulicha, je vedle.


Široký okruh odběratelů právnických služeb vede také k tomu, že právníci jsou ve vztahu ke svým příkazcům velice variabilní. Tu jsou to jejich zaměstnanci, tu zase vystupují jako OSVČ, jednou jsou jednatelé či prokuristi obchodních společností, jindy zase nositelé státní moci, ať už soudní, nebo výkonné, a dokonce i zákonodárné. Lepší právník dokáže být zároveň ministr, senátor, poslanec, hejtman, ale i dodavatel elektronických náramků, soukromý exekutor, správce konkurzní podstaty, majitel rozhodčího soudu, vymáhací agentury a lobbistické kanceláře.


Nechce-li právník z nějakých praktických důvodů vykonávat popsané činnosti zároveň, může je vykonávat postupně, přecházet sem a tam a zase zpátky, a vůbec je vhodně střídat. Říká se tomu volná prostupnost právnických povolání. Vrcholu prostupnosti dosáhla advokacie. Dřív to ještě šlo, totiž jako že advokát nadělal hodně peněz a pak jako zbohatlík nezávisle odešel k Nejvyššímu soudu. Prosím, ale teď má nárok být advokátem každý vyhozený státní zástupce, soudce, ba i podezřelý soukromý akademik z CEVRO nebo VŠKE, který opsal svou bakalářskou práci od jednoho studenta právnické školy ve Stoličném Bělehradě nebo ve Spišské Nové Vsi.


Let´s Make Lawyers Great Again. Když se shora uvedený výkvět českých právníků semkne a zatáhne za jeden provaz, naše sláva se dotkne hvězd a budeme zase první, jak nám náleží. Hlavně ať nám novináři neříkají, že samochvála smrdí. To by byl zase jen takový crazy hoax.

Všechno nejlepší k narozeninám, pane doktore!

Redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku

 

Go to TOP