Stálá konference českého práva: Kulatý stůl Prostupnost právnického stavu

Stálá konference českého práva zve ke kulatému stolu k diskusi na téma Prostupnost právnického stavu dne 18. října 2019 od 9.00 do 13.00 hod. Akce je zařazena do III. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražský právnický podzim 2019).

 

Kde: Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město.

Kulatý stůl pokračuje v diskusích o právnických stavovských otázkách. Rozprava se soustředí na problematiku prostupnosti právnického stavu, vztahů jednotlivých právnických profesí, jejich společných i rozdílných pozic v systému tvorby, aplikace a interpretace práva a další otázky života českých právníků.

 

Moderuje a projekt řídí: JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

 

Záštitu nad projektem převzali:

Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR

Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

 

Časový harmonogram kulatého stolu: 8.30 hod. – prezence; 9.00–13.00 hod. – kulatý stůl (s přestávkou na kávu).

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz, fax: 257 223 010.

Zdroj: Stálá konference českého práva. Foto ČAK.

Go to TOP