MSp chce prosadit, aby justiční pohledávky vymáhaly celní úřady

Ministerstvo spravedlnosti chce prosadit, aby neuhrazené justiční pohledávky nově vymáhaly celní úřady, a nikoliv jednotlivé soudy. Změna by se týkala například nezaplacených peněžitých trestů, pořádkových pokut, soudních poplatků nebo nákladů trestního řízení. Podle ministerstva budou celníci při vymáhání peněz úspěšnější než zaměstnanci soudů a exekutoři. Novelu trestního řádu, občanského soudního řádu a některých dalších zákonů projedná na své příští schůzi vláda.

Podíl neuhrazených justičních pohledávek každoročně narůstá. Na konci roku 2018 evidovaly soudy nezaplacené pohledávky v celkové výši 5,9 miliardy korun. Nejhorší je podle ministerstva situace v oblasti trestního soudnictví, které se na objemu neuhrazených pohledávek podílí z 85 procent. Dalších 12 procent tvoří soudní poplatky a náklady civilních řízení.

„Vymáhání justičních pohledávek přejde do gesce orgánu, který je pro výkon této činnosti úzce specializovaný, a je proto předpoklad vyšší úspěšnosti celého procesu,“ napsal úřad v důvodové zprávě k návrhu.

V současné době pohledávky vymáhá všech 86 okresních a osm krajských soudů. Větší část z nich má smlouvu se soudním exekutorem, zbytek se peněz domáhá prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Ministerstvu spravedlnosti vadí i tato nejednotnost postupu.

„Pokud bude vymáhání provádět pouze jeden orgán, v tomto případě celní správa, bude vystupovat jednotně a předvídatelně bez větších lokálních rozdílů. Tím dojde k unifikaci vymáhacího procesu,“ konstatuje zpráva.

Ministerstvo si od změny slibuje i to, že soudy budou častěji ukládat peněžité tresty, když jim odpadne administrativní zátěž spojená s jejich vymáháním.

Úřad navrhuje, aby stát vzhledem k novým povinnostem posílil personální obsazení celní správy o 120 zaměstnanců. Náklady na ně vyčíslil na 74 milionů ročně. Celní správa a ministerstvo financí se změnami souhlasí. Nesouhlas naopak vyjádřila Exekutorská komora, která přínos navrhované změny zpochybnila.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP