Čeká nás horké léto?, ptá se členka představenstva ČAK JUDr. M. Novotná

Monika Novotná

Nemám na mysli počasí, i když právě ve dnech, kdy úvodník připravuji, hlásí Klementinum nejvyšší dosaženou teplotu za celou historii měření. Nemám na mysli ani horké léto politické, ač právě nyní média spekulují, zda padne vláda, prezident jmenuje ministra, zda bude proti prezidentovi podána kompetenční nebo ústavní žaloba – nebo obě, nebo žádná … Mám na mysli přípravu právních předpisů, které mohou výrazně zasáhnout do života advokacie. Těsně před začátkem léta se nám podařilo zmírnit tvrdé dopady novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která hrozila, že advokát bude (pod hrozbou sankce) povinen porušit profesní povinnost mlčenlivosti, a to buď tak, že mu bude uložena povinnost oznámit přeshraniční transak­ci svého klienta, bude-li mít daňové dopady, nebo bude muset finančnímu úřadu prokázat s doložením všech podkladů, že o této povinnosti informoval svého klienta. Prozatím zvítězil zdravý rozum a advokátům je v návrhu uložena toliko povinnost informovat klienta, že advokát není z důvodu zákonné mlčenlivosti osobou, které je oznamovací povinnost dané transakce uložena.

Buďme však spravedliví, návrh zmíněné novely vychází ze směrnice DAC 6 a v tomto případě se Ministerstvo financí snažilo po našich připomínkách omezit negativní dopady směrnice v rozsahu, jaký mu byl textem směrnice umožněn. Je smutnou pravdou, že právě na úrovni EU se jen obtížně bojuje za zachování klasických principů právního státu, mezi které profesní mlčenlivost advokáta nepochybně patří. Z Bruselu přichází i změna tzv. AML směrnice, která by měla být transponována do zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Připravený návrh příslušné novely musí ČAK připomínkovat právě v těchto měsících. Novela rozšiřuje povinnosti tzv. povinných osob, tedy i advokátů, i když v zásadě zachovává postavení České advokátní komory při dozoru nad plněním stanovených povinností advokáty. Zásadní změna se týká kontroly tzv. skutečného majitele. Zde novela předpokládá, že advokát, který na základě provedené kontroly a identifikace klienta dospěje k závěru, že údaje v evidenci skutečných majitelů neodpovídají faktickému stavu, bude o této skutečnosti informovat klienta. Pokud však klient sám tuto nesrovnalost neodstraní nebo nevyvrátí, měl by advokát o této nesrovnalosti informovat soud, který evidenci skutečných majitelů vede, a tuto nesrovnalost „doložit skutečnostmi nebo písemnostmi, které jí osvědčují“. Za porušení povinnosti informovat klienta by advokátovi hrozila pokuta 100 tisíc korun, za porušení povinnosti informovat soud až jeden milion korun.

Rozhodně si nemyslím, že kdokoli z mých kolegů by chtěl napomáhat praní špinavých peněz, nebo dokonce financování terorismu. Nedostatky v evidenci skutečných majitelů si však rozhodně nezaslouží, aby kvůli nim byla prolamována povinnost mlčenlivosti – a to ani v případě, že by i povinnosti advokáta v souvislosti s oznámením soudu kontrolovala a sankcionovala Česká advokátní komora. Sotva se tedy (snad) podařilo přesvědčit předkladatele novely k DAC 6, že profesní mlčenlivost má smysl, ukazuje se nové nebezpečí. Až to někdy vypadá, že pro samé plnění povinností GDPR, AML, DAC atd. nebudeme mít čas na to základní – poskytovat našim klientům právní pomoc.

Ačkoli tedy legislativní léto může být ještě pořádně horké, vám, milé kolegyně a milí kolegové, přeji krásné a klidné prázdniny.

 

JUDr. MONIKA NOVOTNÁ, členka představenstva ČAK

Go to TOP