K dřívějším penzím v náročných profesích se vláda postavila neutrálně

Na svém jednání dne 13. září 2021 zaujala vláda neutrální stanovisko k návrhu novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, týkající  se dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro lidi v náročných profesích.

 

Důchodová novela předpokládá, že by pracovníci v náročných povoláních – kteří nejsou schopni, zejména z důvodu dlouhodobého výkonu náročných prací majících významný vliv na jejich zdravotní stav a pracovní schopnost, již vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a zároveň v důsledku jejich fyzického opotřebení není možná nebo účelná jejich další rekvalifikace – mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. „Základní pravidlo by se řídilo zásadou, že za 10 let náročné profese by se snížil věk pro odchod do důchodu o rok,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody. „Vláda k tomu dala neutrální stanovisko,“ doplnila ministryně Maláčová. Obdobná předloha byla podána již dříve, sněmovna ji však dosud neprojednala.

Předkladatelé navrhli účinnost novely od roku 2023. Odhadli, že v prvních letech by dodatečné výdaje státu činily desítky až nízké stovky milionů korun, následně kolem dvou miliard korun ročně. Dodatečné příjmy z vyšších odvodů by představovaly kolem 1,3 miliardy korun za rok. Předkladatelé také chtějí, aby Poslanecká sněmovna novelu schválila zrychleně už v úvodním kole, není však jisté, zda ji zvládnou prosadit do programu zářijové schůze sněmovny.

Vláda ve svém stanovisku uvedla, že zásadní změny v důchodovém pojištění by měla předkládat sama vláda. Podle podkladů se měla také pozastavit nad tím, že výběr náročných profesí vychází z předpisů o ochraně veřejného zdraví, jejichž smysl je jiný.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP