Odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů k lesnímu zákonu

Vědci a odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona. Příští týden by ji měla schvalovat Sněmovna. Zakomponování návrhů by podle odborníků znamenalo například důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů, omezení úmyslných holosečí nebo zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle.

Vědci a odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona. Příští týden by ji měla schvalovat Sněmovna. Zakomponování návrhů by podle odborníků znamenalo například důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů, omezení úmyslných holosečí nebo zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle. Odborníci o tom informovali na tiskové konferenci 6. září 2019 Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Pozměňovací návrhy připravili Markéta Pekarová Adamová, Eva Fialová a Radek Holomčík. Chtějí v novele zpřesnit povinnosti vlastníků, obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Chtějí tím rozšířit možnost vlastníka zvolit si odpovídající dřeviny. Navrhují také, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity.

Podle vědců a odborných pracovníků by návrhy usnadnily lesníkům hospodaření šetrnými postupy nebo zjednodušily vlastníkům lesů zásah proti škůdcům. Zrušily by také proplácení tzv. újmy za ochranu přírody Agenturou ochrany přírody a krajiny ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR.

Dosavadní lesní zákon podle vědců upřednostňuje stejnověké lesy. Opakované pěstování monokultur vyčerpalo půdu, kvůli holosečím z půdy mizí voda a krajina je ohrožena chemií a oteplováním, míní. „Již nyní panuje široká shoda na tom, že dosavadní přístup nás dovede k nedostatku dřeva a vysokým finančním ztrátám. Ekonomický kolaps lesnického sektoru již nadále nelze napravovat tím, že se bude miliardami korun dotovat přírodně i ekonomicky neudržitelný způsob hospodaření,“ uvedli vědci a odborníci v prohlášení na podporu pozměňovacích návrhů. Podepsalo se jich pod něj zhruba 360.

„Nápadná je především výhradně ekonomicky pojatá koncepce české státní lesnické politiky. Ve své podstatě nebere ohled na měnící se přírodní podmínky a řízení sektoru a výkon hospodaření podřizuje výhradně ekonomickým zájmům,“ řekl Josef Fanta, lesník a emeritní profesor univerzit ve Wageningenu a Amsterdamu. Současný lesní zákon podle něj obsahuje řadu zastaralých ustanovení a nepodporuje inovace, které vyplývají z politických, ekonomických a ekologických změn.

Fanta dále uvedl, že jednotlivé sektory zemědělství nespolupracují. Český lesnický sektor podle něj nemá zájem o výsledky soudobé lesnické vědy a výzkumu. „Zatímco v jiných evropských zemích se lesnická politika zabývá touto problematikou už více než 30 let, vedení českého lesnického sektoru se věcí zabývá teprve asi poslední tři roky,“ poznamenal Fanta.

Podle Jana Farkače z České zemědělské univerzity v Praze bez pozměňovacích návrhů novela v podstatě nedává smysl. Za nutné považuje udržovat v lesích druhovou pestrost podle nadmořské výšky a původní vegetace nebo to, aby v lesích zůstávalo dřevo k samovolnému rozpadu, aby umožnilo drobným bezobratlým živočichům podílet se na tvorbě půdy. Zásadní je podle něj také snížit počet spárkaté zvěře.

Vládní novela zákona o lesích má urychlit boj s kůrovcovou kalamitou. Návrh počítá například s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně.

Zdroj: ČTK, foto Mgr. H. Kejhová, MPA.

Go to TOP