Advokátní kancelář Havel & Partners rozšiřuje počet společníků, tzv. equity partnerů.

Od 1. září 2019 se do skupiny užšího vedení firmy dostává partner Petr Kadlec (viz foto).

 „Petr Kadlec vykazuje dlouhodobě výborné výsledky a pro rozvoj firmy je velkým přínosem. Postup na pozici equity partnera je vyjádřením důvěry a vůle zapojit jej do vedení společnosti na té nejvyšší úrovni. V obecné rovině rovněž potvrzuje náš přístup k internímu kariérnímu růstu, který umožňuje nejlepším právníkům dostat se do vedení firmy a získat podíl na firmě,“ říká k aktuálnímu rozšíření počtu společníků kanceláře její spoluzakladatel a řídící partner Jaroslav Havel.

Petr Kadlec (44 let) má více než 17 let praxe a specializuje se na veřejné zakázky, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo v oblasti informačních technologií, energetiky a životního prostředí a na forenzní právní audity. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb ve veřejném sektoru a v oblasti EU regulace. V letech 2007–2010 působil na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v Bruselu, kde se podílel na vyšetřování dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení včetně účasti na neohlášených místních šetřeních u soutěžitelů v roli forenzního IT experta. Petr Kadlec je rovněž členem rozkladové komise ERÚ.

HAVEL PARTNERS má k 1. 9. 2019 celkem 29 partnerů, z nichž 16 jsou zároveň společníci. Jmenovitě jde o Jaroslava Havla, Roberta Nešpůrka, Marka Vojáčka, Václava Audese, Adélu Havlovou, Josefa Hlavičku, Ludvíka Juřičku, Františka Korbela, Jana Kovala, Marka Lošana, Roberta Nerudu, Davida Neveselého, Dušana Sedláčka, Lukáše Syrového, Jana Topinku a Petra Kadlece.

Zdroj: AK  Havel & Partners.

Go to TOP