Novela zákona o investičních pobídkách schválena s účinností od 6. září 2019

Od 6. září 2019 je zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách (dále jen „Zákon o IP“), doplňován nařízením vlády, které bylo 26.8.2019 schváleno vládou České republiky.

Mezi významné změny, které se dotknou všech zájemců o investiční pobídky, je podmínka schválení každého jednotlivého záměru o investiční pobídku vládou České republiky. Dále pak jednou ze zásadních změn je požadavek na tzv. vyšší přidanou hodnotu, která je specifikována v nařízení vlády.

Společnost splní podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty v případě, že alespoň 80 % jejích zaměstnanců bude pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investice realizuje, a současně společnost vynaloží 1 % předpokládaných způsobilých nákladů na spolupráci s výzkumnou organizací v oblasti výzkumu a vývoje, a podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním ve společnosti bude činit nejméně 10 %.

Podíly vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a nákladů na spolupráci s výzkumnou organizací je možné nahradit zaměstnáním výzkumných a vývojových pracovníků, přičemž podíl výzkumných a vývojových pracovníků bude dosahovat nejméně 2 % pracovníků, nebo pořízením nových technologií pro výzkum a vývoj ve výši 10 % předpokládaných způsobilých nákladů. Zmiňované podíly se budou sledovat pouze ve výrobním závodě, ve kterém se podpořená investice realizuje.

Zdroj PwC, foto Pixabay.

Go to TOP