Vláda podpořila návrh na větší přístup bank k údajům obyvatel

Vláda 26. srpna 2019 podpořila návrh na větší přístup bank k údajům. Banky mají mít podle návrhu přístup k údajům z informačního systému evidence obyvatel, evidence cizinců nebo z agendového systému cestovních dokladů.

Využívání rozšířených možností bankovní identity by nebylo podle poslaneckého návrhu být nijak zpoplatněno. „Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i on-line službám soukromého sektoru pro přibližně pět milionů občanů, kteří používají internetové bankovnictví,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Rozšíření možností využívání bankovní identity, s níž lidé běžně zacházejí, zvýší podle předkladatelů dostupnost on-line služeb vyžadujících prokázání totožnosti a povede k dalšímu rozvoji regulovaných on-line služeb a veřejných služeb e-Governmentu.

Úřad pro zahraniční styky a informace i BIS se bojí bezpečnostních rizik

Zpravodajcům se nelíbí navrhovaný rozsah přístupu bank k údajům z registrů. Banky mají mít podle návrhu přístup například k údajům z informačního systému evidence obyvatel, evidence cizinců nebo z agendového systému cestovních dokladů. Obě zmíněné tajné služby však považují navrhovaný rozsah oprávnění přístupu bank k údajům v registrech za nepřiměřený a ne zcela odůvodněný. Bezpečnostní informační služba mimo jiné uvádí, že povolení rozsáhlého a ne zcela důvodného zpracování považuje za bezpečnostní riziko jak ve vztahu k občanům ČR, tak i ve vztahu k činnosti zpravodajských služeb. Návrh má podle ní destruktivní dopad do oblasti krycích dokladů.

Civilní rozvědka považuje navrhovaný rozsah oprávnění bank v přístupu k údajům z bezpečnostního hlediska za zcela nepřijatelný. Doporučuje proto mimo jiné zmenšit objem údajů zpracovávaných bankami nebo přímo zakázat dávkové získávání a zpracování údajů z informačních systémů veřejné správy, Ministerstvo financí ve svém stanovisku uvedlo, že již na pracovní úrovni projednává možné znění pozměňovacího návrhu s Českou bankovní asociací, Českou národní bankou a Finančním analytickým úřadem s cílem provést v návrhu změny, které by některé nedostatky vyřešily.

Využívání rozšířených možností bankovní identity by nebylo podle poslaneckého návrhu být nijak zpoplatněno. „Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i on-line službám soukromého sektoru pro přibližně pět milionů občanů, kteří používají internetové bankovnictví,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Rozšíření možností využívání bankovní identity, s níž lidé běžně zacházejí, zvýší podle předkladatelů dostupnost on-line služeb vyžadujících prokázání totožnosti a povede k dalšímu rozvoji regulovaných on-line služeb a veřejných služeb e-Governmentu.

Jediným rozšířenějším státním nástrojem pro elektronickou identifikaci jsou nyní občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydávané povinně od loňského července. Je k nim zapotřebí počítačový program a čtečka a aktivně je využívají podle důvodové zprávy jen desítky tisíc lidí.

Zdroj: ČTK, foto ČAK archiv.

Go to TOP