Vnitro se chce v rámci boje proti terorismu zaměřit na koordinaci

Na koordinaci bezpečnostních složek, komunikaci státu s veřejností nebo monitoring a analýzu se chce v rámci protiteroristických opatření v příštích dvou letech zaměřit ministerstvo vnitra a další úřady. Vyplývá to z Akčního plánu boje proti terorismu na roky 2019 a 2020, který 26. srpna 2019 projedná vláda. Plnění úkolů bude vyhodnoceno na počátku roku 2021.

Akční plán se věnuje několika oblastem. Kromě koordinace, komunikace a monitoringu se věnuje i prevenci a legislativní stránce. Dokument navazuje na předchozí akční plány, na rozdíl od nich je ale plánován na dva roky místo tří.

Podle dokumentu je potřeba pokračovat ve zlepšování systému spolupráce a předávání informací mezi zainteresovanými složkami v případě, kdy by k teroristickému útoku došlo. Nejde jen o koordinaci složek, které odhalují přípravu těchto útoků nebo těch, co by v případě útoků přímo zasahovaly, ale také o následnou spolupráci orgánů v trestním řízení s dalšími útvary, jako jsou například zpravodajské služby.

Jedním z cílů v oblasti komunikace je jednotné nastavení procesů komunikace státu s veřejností v případě teroristického útoku. „Úkol by měl zejména zahrnovat vytvoření/stanovení dedikovaných komunikačních kanálů pro případ provedení teroristického útoku na území České republiky – směrem k veřejnosti, médiím a zahraničním partnerům,“ uvádí materiál. Dále se chce vnitro věnovat informační kampani k ochraně tzv. měkkých cílů.

V oblasti prevence ministerstvo plánuje rozdělení neinvestičních dotací na ochranu měkkých cílů v gesci ministerstev dopravy, kultury a zdravotnictví. Další dotace budou určeny pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení. Některé z dotací už byly rozdány v minulých letech.

Ministerstvo v kapitole o prevenci upozorňuje, že Česko se doposud stalo terčem pouze dvou teroristických útoků a nejsou zde žádné domácí teroristické organizace a ani zde neoperují podstatné části zahraničních a mezinárodních teroristických organizací.

„Prakticky zde nefungují organizace, které by bylo třeba rozkládat, rušit (…), současně se však stát a společnost musí na potenciální teroristický útok efektivně připravovat,“ vysvětluje dokument. Dvou teroristických útoků, které plán zmiňuje, se dopustil důchodce a sympatizant hnutí SPD Jaromír Balda, který předloni pokácel dva stromy na vlakové koleje a způsobil tím dvě nehody vlaků. Soudy mu za to uložily čtyři roky vězení.

V monitoringu a analýze dokument zdůrazňuje, že případné první projevy směřování jedinců k ideologicky motivovanému násilí je třeba zachytit již v zárodku. Z tohoto důvodu je jedním z dalších cílů proškolení uniformovaných policistů, aby byli schopni znaky počínající radikalizace rozpoznat. Vnitro si dále klade za cíl zpracování zprávy o stavu radikalizace v ČR.

Poslední úkol je z oblasti legislativy a má vést k implementaci nařízení EU o prevenci šíření teroristického obsahu online. To si klade za cíl, aby byl teroristický obsah stahován z internetu. „I přes to, že dobrovolné mechanismy postupně začínají zaznamenávat výsledky, je teroristická propaganda na internetu stále snadno dostupná. Zároveň bylo odhaleno, že u řady z nedávných útoků na území EU bylo využito internetu pro plánování teroristického činu,“ uvádí materiál. Vnitro chce v roce 2020 k evropskému nařízení připravit implementační legislativu.

Zdroj: ČTK, foto archiv ČAK.

Go to TOP