Délka civilního řízení loni opět klesla, trestní se prodloužilo

U okresních soudů dlouhodobě klesá délka civilních řízení. Loni činila v průměru 276 dní, což je o 22 dní méně než předloni. Trestní řízení se v loňském roce naopak o den prodloužilo, a trvalo tak průměrně 202 dní.

Rovněž u krajských soudů se délka civilních řízení zkrátila a délka trestních řízení vzrostla. Problematickou částí českého soudnictví zůstává z hlediska délky řízení správní agenda. Vyplývá to ze statistik, které dnes zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti.

Civilní řízení u okresních soudů se týká například sporů o dlužné částky za pojistné, energie, jízdu načerno či splátky úvěrů. Průměrná délka těchto řízení klesá od roku 2014. Podle ministerstva to má tři hlavní důvody: celorepublikově poklesl počet žalob, soudy s největším počtem tzv. nedodělků zefektivnily svou práci a dočkaly se také personálního posílení.

Rozdíly mezi jednotlivými soudy

Nejdéle – v průměru 373 dní – trvalo rozhodnout soudům v obvodu ústeckého krajského soudu, nejkratší průměrnou délku řízení – 182 dní – vykázaly soudy v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nejrychlejší loni byly stejně jako předloni domažlický a kutnohorský soud a nově soud trutnovský. Naopak nejpomalejší byly soudy v Chomutově, Břeclavi a Litoměřicích.

Délka trestních řízení u okresních soudů mírně vzrůstá od roku 2015, kdy činila 193 dní. Nejpomalejší jsou stejně jako u civilních řízení soudy v severních Čechách. Nejrychleji se rozsudku dočkají obžalovaní ve Svitavách, Kutné Hoře a Benešově. Nejdříve vyřízené bývají trestné činy proti veřejnému pořádku, nejdéle trvají trestné činy proti branné povinnosti a životnímu prostředí. Více než čtvrtinu trestních věcí soudy vyřídily do 50 dnů, pět procent věcí však čekalo na rozhodnutí přes 800 dnů.

U krajských soudů byla loni průměrná délka civilních neodvolacích řízení 922 dní, předloni to bylo 1107. Ministerstvo vysvětluje dlouhé trvání řízení tím, že v naprosté většině jde o obchodní spory a jejich značná část bývá přerušena kvůli prohlášení úpadku nebo konkurzu. Nejpomalejší je s 1794 dny opět ústecký krajský soud, nejrychlejší s 536 dny Krajský soud Ostrava. Přes čtyři procenta řízení trvají déle než 11 let. Odvolací civilní řízení loni průměrně zabralo 132 dní, předloni 123 dní.

Průměrná délka trestních řízení u krajských soudů vzrostla od roku 2016, kdy činila 396 dní, na loňských 526 dní. Výrazně se loni prodloužila například u pražského městského soudu či krajských soudů v Brně a Ostravě. Ministerstvo k tomu uvedlo, že trestní kauzy jsou často složité a „výjimkou nejsou ani sofistikované obstrukční procesní postupy obhájců“.

Délky řízení se výrazně liší podle projednávaných trestných činů. Nejdéle trvá řešit trestné činy proti majetku, tedy třeba podvody, a hospodářské trestné činy, typicky krácení daní. Nejrychlejší jsou soudy v kauzách činů proti životu a zdraví a proti rodině a dětem.

Odvolací trestní řízení loni u krajských soudů trvalo průměrně 54 dní, stejně jako v roce 2017.

Správní řízení, která se nejčastěji týkají pobytu cizinců, azylu či daňové problematiky, loni u krajských soudů trvala v průměru 440 dní. Předloni to bylo 484. Výrazně zatížený je i nadále pražský městský soud, kterému trvá rozhodnout 569 dní. Vysoké délky řízení už ale vykazuje například i Krajský soud v Brně.

„Po roce 2013 vidíme dva znepokojivé jevy. Počet příchozích věcí poměrně rychle stoupá a zároveň převyšuje počet věcí vyřízených, což vede k trvalému růstu v počtu nevyřízených věcí,“ komentovalo stav ministerstvo. Úřad má obavu, že se na soudech začínají hromadit složitější správní případy.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP