Pro poukaz na zdravotnické prostředky už asi nebude nutné chodit k lékaři

Poukazy na zdravotnické prostředky, jako jsou například protézy, berle, pleny, naslouchátka, invalidní vozíky a pomůcky pro diabetiky, budou moci lékaři vydávat zřejmě elektronicky. V předloze novely zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dále zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, to schválili ve středu 2. prosince poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Využívání elektronických poukazů by mělo být dobrovolné. Poukazy by měly pomoci především lidem, kteří odebírají zdravotnické prostředky pravidelně. Zákon vychází z nařízení Evropské unie, které je účinné od května t. r.

 

Norma předpokládá výrazně podrobnější dokumentaci či registrační povinnosti a také vymezuje dozorovou roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to i při kontrole dodržování regulace reklamy. Změny nastanou i v pravidlech výdeje zdravotnických prostředků – u nejméně rizikových pomůcek už nebude nutné, aby je pacientům vydávali lidé s příslušnou odbornou způsobilostí. To však nebude platit u optických prostředků.

Zákon zakáže obnovu zdravotnického prostředku určeného pro jedno použití, neboť je nemožné na sto procent vyloučit ohrožení zdraví pacientů při opakovaném použití.

Norma zruší části národní právní úpravy zdravotnických prostředků, které se staly s účinností evropského nařízení nadbytečnými. Český zákon zahrne jen oblasti, kde to nařízení umožňuje.

S novým zákonem souvisí současně schválená novela, která v souladu s jiným evropským nařízením upravuje diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, k nimž patří třeba těhotenské testy. Nařízení bude účinné později.

V novele Poslanecká sněmovna zakázala takovou reklamu na různé výrobky, která je bez opodstatnění popisuje jako léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky a naznačuje, že mohou zlepšit zdraví. V propagaci takových výrobků se nebudou smět objevovat doporučení vědců, zdravotnických odborníků, nebo obecně známých lidí.

Z Poslanecké sněmovny zamíří návrh zákona k posouzení do Senátu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP