Nejvyšší správní soud navrhl zrušit část zákona o pobytu cizinců

Nejvyšší správní soud navrhl Ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o pobytu cizinců. Sporné ustanovení stanovuje, kdy může člověk podat žádost o propuštění ze zařízení pro zajištění cizinců. Návrh dorazil k Ústavnímu soudu v první polovině srpna.

Za Nejvyšší správní soud návrh podal senát s předsedou Michalem Mazancem, který je zároveň předsedou celého soudu. ČTK to zjistila z webů Nejvyššího správního a Ústavního soudu. Zákon říká, že žádost o propuštění ze zařízení může cizinec podat nejdříve 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění. Pokud neuspěje, musí před další žádostí počkat znovu 30 dní.

K Nejvyššímu správnímu soudu dorazila kasační stížnost člověka, který se žádostí o propuštění neuspěl a následně podal žalobu. Krajský soud v Plzni ji zamítl. Uvedl, že současná právní úprava umožňuje přezkoumat důvodnosti zajištění v rozumných intervalech.

Nejvyšší správní soud ovšem dospěl k závěru, že dané ustanovení zákona o pobytu cizinců je protiústavní. Je prý v rozporu s právy na osobní svobodu, soudní ochranu a na přezkum zákonnosti zbavení osobní svobody, jak je zakotvuje Listina základních práv a svobod i mezinárodní smlouvy.  Soudcem zpravodajem se stal David Uhlíř, rozhodovat bude celé plénum, tedy sbor všech ústavních soudců, kterých je aktuálně čtrnáct.

Zdroj: ČTK, foto archiv ČAK.

Go to TOP