Východočeský region: AK často bodují v soutěži Právnická firma roku

Seriál AD přináší aktuality z jednotlivých regionů, které mají přiblížit advokátní veřejnosti dění a život advokátů v jednotlivých regionech. Tentokrát se zaměřujeme na Východočeský region.

Východní Čechy jsou tradičně nejvíce navštěvovány na podzim a v zimních měsících. Na podzim se sjíždějí fanoušci motoristického a dostihového sportu a v zimě proto, že mají na svém území nejvyšší a rozlohou největší zasněžené pohoří Krkonoš a Orlických hor. Východočeský region se může pochlubit i řadou akcí kulturních, především hudebních, a je místem jednoho z nejúspěšnějších oblastních divadel, ke kterému se váže již tradiční mezinárodní festival Divadlo evropských regionů. Proto se může tento region pochlubit řadou kulturně zdatných advokátů všech věkových skupin, kteří se kulturního dění často a rádi účastní.

Působnost předních advokátních kanceláří

Na území Východočeského regionu mají „sídla významné advokátní kanceláře, z nichž některé byly a jsou opakovaně označovány za nejlepší regionální advokátní kanceláře a za velmi doporučované advokátní kanceláře v různých oborech právních služeb (oceněné v rámci soutěže Právnická firma roku). Shledáme-li, že vyhodnocení nejlepších advokátů či kanceláří, probíhající každý rok, se v jednotlivých oblastech práva dotýká, téměř výhradně, advokátních kanceláří působících v Praze, stojí to, že ve Východočeském regionu působí hned několik doporučovaných a dokonce nejlepších advokátních kanceláří, určitě za zdůraznění.

Neznamená to ovšem, že by advokátní stav Východočeského regionu byl nějak výjimečný a odlišný od krajů ostatních, že by mezi advokáty našeho regionu nebyli také ti „zlobiví“, kteří čas od času musejí přijmout kárnou žalobu. A bránit se kárnému obvinění, nebo alespoň více nebo méně důvodným stížnostem občanů, nebo podnětů ze strany justičních, především soudních orgánů. To vše se jistě odehrává i v našem regionu, i když rozhodně nejde o masovou záležitost. Pokud stížnosti a připomínky občanů procházejí přes regionální pracoviště ČAK, pak jde o případy téměř ojedinělé. Agendu v tomto směru regionální pracoviště nemá nijak rozsáhlou.

Rozsáhlá je agenda spojená s žádostmi občanů o určení advokáta, i když okruh žadatelů se postupně krystalizuje jen na několik osob, o kterých se možná dá s úspěchem hovořit jako o osobách kverulujících. Regionální pracoviště se nicméně těmito stížnostmi zabývá, úzce spolupracuje s příslušným oddělením ČAK v Brně a nesetkalo se se zásadními výhradami ani ze strany občanů, ani ze strany ČAK k této své činnosti.

Regionální pracoviště čas od času dostává podněty advokátů či advokátek, jejichž obsahem je pochybnost nebo stížnost, týkající se práce některého z dalších kolegů či kolegyň. Je-li to svým obsahem možné, snaží se regionální pracoviště tyto případy řešit a ve většině případů se docílí nápravy bez jakéhokoliv dramatického vypětí. Regionální pracoviště také poskytuje některé základní informace a stanoviska, která se týkají běžného profesního života advokátů, především v oblasti účtování právní pomoci.

Spolupráce s justičními orgány kraje

Regionální pracoviště tradičně a dlouhodobě spolupracuje s justičními orgány na území kraje. Členové regionálního pracoviště se pravidelně setkávají buď na půdě krajského soudu, nebo v sídle regionálního pracoviště s představiteli justice.

Standardní a naprosto běžnou činností regionu je organizace vzdělávání, především pro advokáty. Tradičně region zajišťuje tři až čtyři celodenní semináře k aktuálním otázkám legislativy a rozhodovací praxe. Kvalita seminářů přitahuje každý rok více zájemců, takže některé ze seminářů musely být nad původní plán pro advokáty přidávány. Aby regionální pracoviště nemohlo být podezíráno z jakéhosi královéhradeckého centrismu, snaží se, aby o semináře nebyly ochuzeny ani Pardubice, tradičně trochu žárlící na Hradec Králové. To ale platí i o jiných, např. společenských akcích.

Sportovní život ve Východočeském regionu

Sportovní život východočeských advokátů je bohatý více organizačně než samotnou sportovní aktivitou východočeských advokátů. Neplatí to snad jen o fotbalistech, kteří pokračují v poměrně dávné tradici vysoké úrovně východočeských fotbalistů v řadách advokacie.

Těm, kteří jsou v advokacii delší dobu, není nutné představovat Krakonošův pohár anebo Kubečkův memoriál, sportovní akce s tradicí trvající několik desítek let. Krakonošův pohár každoročně přiláká několik desítek aktivních běžců na lyžích a obsadí tradiční 8 km dlouhou trať ve Špindlerově Mlýně, pod Dívčími lávkami u restaurace Myslivna, která je místem vyhlašování vítězů.

V posledních letech se změnil styl organizace a vyhlašování vítězů je spojeno se společnou podvečerní a večerní akcí pro účastníky závodu. Zajišťováno je také pro účastníky zvýhodněné ubytování. Nový organizační styl nalezl příznivý ohlas u tradičních účastníků a díky tomu se také okruh účastníků začíná rozšiřovat o nové sportovce z řad advokátů.

Kubečkův memoriál, tedy turnaj ve volejbale dvojic, vznikl kdysi v advokacii a první ročníky se konaly v Praze, ještě pod taktovkou otce nynějšího předsedy Ústavního soudu. Později z Karlova přesídlil do východních Čech, do Náchodu, kde se organizace ujal JUDr. Zdeněk Kubeček, dlouholetý advokát a vedoucí advokátní kanceláře v Náchodě. Pokus o obnovu této tradice a návrat na volejbalové kurty v Náchodě se zpočátku zdál být úspěšný, ale poslední ročníky jsou stále méně a méně obsazeny. Takže pro roky následující regionální pracoviště uvažuje o ukončení této tradiční sportovní akce.

Naproti tomu ovšem se daří organizovat nové sportovní akce, a to zimní turnaj v malé kopané a na přelomu jara a léta pak turnaj v badmintonu.

Výčet činností regionálního pracoviště je snad úplný. Postačí na závěr konstatovat, že zajistit takový bohatý program nemůže jedinec, navíc svým věkem již pomalu mávající advokacii na rozloučenou. Poděkování za práci regionu proto patří především nastupující advokátní generaci, v současné době představované JUDr.  Jiřím Janebou a JUDr. Vítězslavem Paděrou a bývalým členům regionálního pracoviště a spolupracujícím advokátům JUDr.  Lukáši Slaninovi a JUDr.  Janu Malému.

 

 

regionální představitel jeho zástupce
JUDr. Milan Jelínek
Malé náměstí 124
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 081
e-mail: jelinek@hjf.cz
JUDr. Jiří Janeba
Jeronýmova 814/3
500 03 Hradec Králové,
Mobilní tel. číslo: 739 217 591
e-mail: info@akjaneba.cz

 

 

 

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra
Svaté Anežky České 32530 02   Pardubicetel.: 608 878 938
e-mail: padera@akpadera.cz

 

 

Autor: JUDr. Milan Jelínek, regionální představitel ČAK ve Východočeském regionu.

 

Go to TOP