Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu řeší státní půdní rezervy

Stát bude moci nabízet tržní cenu za pozemky, které bude chtít koupit kvůli udržení státní půdní rezervy. Počítá s tím novela zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), kterou dnes schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Změna zákona má nabýt účinnosti prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Vláda nutnost změny zdůvodnila tím, že za současného stavu není pozemkový úřad schopen konkurovat trhu. Stát novelou také získá přednostní právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření SPÚ do rozvojových programů, jež schválila vláda. Nově bude podle novely také možné zařadit pozemky do veřejných nabídek opakovaně.

Novela má zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy, pozemky by už neměly procházet účetnictvím ústředního správního úřadu. Obce si podle novely budou moci nově požádat o převod pozemků, které jsou definovány jako veřejná prostranství.

Senát na návrh výboru pro územní rozvoj doporučil vládě, aby upravila postavení svazků obcí při jednání s pozemkovým úřadem o bezúplatných převodech do obdobné pozice, ve které se dnes nacházejí obce a kraje. Vláda by také měla upravit postavení úřadu a žadatele o směnu pozemků do podoby, která nebude z hlediska určování ceny směňovaných pozemků zásadně odlišná. Třetím doporučením je pak návrh vytvořit nediskriminační podmínky pro revitalizace meliorovaných pozemků jejich vlastníky.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP