Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky pokračují

Od roku 2020 se zcela zásadním způsobem změní vyřizování pracovní neschopnosti. Projekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“) postoupil do další fáze příprav. Jeho účinnost je naplánována od 1. 1. 2020. K tomuto datu zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního a plně funkčního systému eNeschopenky.

Do té doby je nutné podniknout řadu nezbytných kroků, aby celý systém fungoval. „Datum ostrého provozu systému eNeschopenky se blíží a chceme si být jisti, že bude fungovat, jak má. Od října 2019 jej proto nasadíme do testovacího prostředí, v listopadu pak začneme napojovat do systému lékařské softwary,“ říká o eNeschopenkách ministryně Jana Maláčová. „Projekt přinese výrazné zjednodušení a nemocným odpadne cesta do práce s papírem. Navíc se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli a sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ dodává ministryně.

Návrh řešení eNeschopenky byl projednán se zástupci lékařů a zaměstnavatelů. ČSSZ uspořádala sérii konferencí jak pro dodavatele a vývojáře softwarů, tak i pro zdravotnická zařízení, personalisty a mzdové účetní. Na nich byly detailně představeny nové procesy, které bude zapotřebí implementovat do softwarových řešení.

Uskutečnila se také návštěva zástupců ČSSZ a MPSV v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Ten je významným partnerem v testovací fázi projektu eNeschopenky. Na společném setkání byla prezentována funkční komunikační část celkového řešení vyvinutá v rámci softwarů, které v současné době lékaři v IKEM používají. Funkčnost tohoto zvoleného technického řešení na straně ošetřujících lékařů je tedy již ověřena v reálném prostředí.

Poskytovatelé zdravotních služeb tak mohou ve spolupráci s dodavateli příslušných softwarů eNeschopenku postupně implementovat do systému. A to jak z hlediska technického, tak i co se týká doladění případných možných negativních dopadů na systém a organizaci práce. V současné době probíhá mimo jiné testování externí komunikace spolu s vývojáři z dvaceti společností, které vytvářejí specializovaný software pro nemocnice a ordinace lékařů.

Zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli.

Zástupci lékařů si přáli, pokud možno co nejjednodušší způsob zavedení elektronické neschopenky s dostatečným časem na přípravu – ideálně tedy v jedné etapě od 1. 1. 2020. V návaznosti na četná jednání se nakonec ukázalo, že nejvhodnějším způsobem zavedení eNeschopenky je změna v jediném kroku s účinností od 1. 1. 2020. Byly vyslyšeny nejdůležitější požadavky zaměstnavatelů. Zohledněný byl zejména požadavek na zakotvení tzv. proaktivních notifikací. To znamená, že zaměstnavatelé budou moci požádat ČSSZ o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců.

Také bude naplněn požadavek organizací zastupujících lékaře na jednoduché autorizované ověření identity ošetřujících lékařů prováděné stejnými prostředky jako ve zdravotnictví. Po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví se doplnila právní úprava o oprávnění orgánů nemocenského pojištění využívat přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Zdroj: MPSV, MZ,  foto Pixabay.

Go to TOP