Firmy s obchodovanými akciemi budou muset mít zásady odměňování

Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na regulovaném trhu, budou muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů firmy a zveřejňovat zprávy obsahující výši odměn členů orgánu společnosti.

Předpokládá to vládní předloha o posílení práv akcionářů, kterou 24. července 2019 schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Změna zákonů vychází z evropské směrnice, jejímž cílem je podle vlády zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Za každé účetní období budou firmy povinny vyhotovit zprávu o odměňování obsahující odměny jednotlivých dotčených osob. Předloha rovněž stanoví, že strategie odměňování musí být srozumitelná, musí podporovat obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost a musí objasňovat, jakým způsobem tak činí.

„Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování, která bude schvalována valnou hromadou společnosti. V zájmu zajištění transparentnosti bude rovněž uveřejňována na internetových stránkách emitenta,“ uvádí materiál.

Emitent bude moci podle vládního návrhu uzavřít významnou transakci se spřízněnou stranou jen se souhlasem valné hromady. Vládní návrh původně počítal s tím, že o takovém obchodu by na valné hromadě nesměl hlasovat akcionář, který je takovou spřízněnou stranou. Sněmovna ale schválila pozměňovací návrh, který toto omezení ruší.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP