První promenáda pražských právníků (1994 – 2019)

Kolegyně a kolegové z fakultního ročníku 1994-1999! 

Na podzim tomu bude 25 let od chvíle, kdy jsme byli – po přijetí ke studiu na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obřadně a jmenovitě zapsáni mezi studenty oné vysoké školy. Imatrikulováni. 

Mnozí z nás, snad v kvalifikované většině, vstoupili do téže auly Karolina v řádné pětileté či mírně delší lhůtě znovu, a sice ku promoci. Tu pokládám za metu „soukromoprávní“, dovolíte-li; a dovolíte-li, odhlédnu od ní. Už proto, že jsme k ní došli každý sám, případně, jindy nebo jinde.

Za studií jsme se všichni navzájem neznali a nepoznali. Už to nedoženeme a hlavně, není sama tato okolnost podstatná, resp. vylučující, co následuje. (Sám se domnívám, že nevadí, ani když někteří ta studia opustili; mohli by se k nim takto přihlásit.)

Sejděme se zase v jeden den na jednom místě, na spojnici mezi Karolinem a fakultou, nejlépe přímo před ní. Navrhuji pátek 11. října 2019 v 10 hodin.

Akce se koná za každého počtu i počasí. Účast je nepovinná (čestná), leč nehonorovaná, program prozatím volný; doufám v návštěvu fakulty a alespoň krátké setkání s těmi, kdo imatrikulační ročník 1994 pamatují.

První část hesla, pro ty, kdo přijdou a nebudou si jisti, zda k sobě patří: „Na promenádě?“

 

Mgr. Libor Jehlička

napromenade@seznam.cz

Foto: Ing. Mgr. Barbora Petráčková

Go to TOP