Prezident Zeman jmenoval na Hradě dva předsedy soudů a 33 nových soudců

Novou předsedkyní Městského soudu v Praze se od října stane JUDr. Jaroslava Pokorná, Krajský soud v Plzni povede Mgr. Alexandr Krysl. Oba dnes do funkcí jmenoval na návrh ministryně spravedlnosti prezident Miloš Zeman. Noví předsedové nahradí JUDr. Libora Vávru a JUDr. Miloslava Sedláčka, kterým na konci září vyprší sedmiletý mandát. Stejně jako při dnešním jmenování 33 nových soudců museli mít i při ceremoniálu na Pražském hradě všichni přítomní nasazené roušky.

„Jediné, co bych vám popřál, je, abyste se nenechali ovlivnit ve vaší náročné práci nikým jiným než sebou samým, vaším zdravým rozumem, vaším právním citem, a nikoliv lobbistickými skupinami, které bohužel zejména v Praze mají svoji doménu. Věřím, že i na základě vašeho minulého profesního životopisu tomuto cíli dostojíte,“ uvedl prezident.

Do výběrového řízení na šéfa Městského soudu v Praze se přihlásilo pět zájemců, z toho tři jeho místopředsedové. Soudcovská rada doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta současného místopředsedu trestního úseku Mgr. Jana Kadlece. Výběrová komise Ministerstva spravedlnosti ale dala přednost dosavadní předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Pokorné.

„Zná dokonale prostředí a problematiku řízení obvodních soudů. Nebojí se přijímat i nepopulární opatření, a pokud je považuje za nezbytná, najde způsob, jak je aplikovat prakticky,“ uvedlo ministerstvo při zdůvodnění výběru. „Je náročná a důsledná ke svým podřízeným a kolegům, ale i k sobě samé,“ doplnil úřad.

O post předsedy plzeňského krajského soudu se ucházeli dva jeho místopředsedové: vedle Mgr. Krysla, který má na starosti úsek správního soudnictví, to byl Mgr. Jiří Levý, jenž řídí občanskoprávní sekci. Soudcovská rada doporučila magistra Levého, ve výběrovém řízení ale vyhrál Mgr. Krysl.

Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval také 33 nových soudců, z toho 20 žen. Seznam kandidátů, které navrhla ministryně spravedlnosti, schválila před dvěma týdny vláda. Jsou ve věku od 30 do 42 let.

JUDr. David  Š t a m b e r k, Ph.D.

Mgr. Tereza  N ě m e č k o v á

Mgr. Lucie  K u c h a ř í k o v á

Mgr. Kateřina  M l č o c h o v á

JUDr. Ing. Lumír  H o d i n a

Mgr. Helena  S t r n a d o v á

Mgr. Blanka  J e ž k o v á

Mgr. Jolana  S t o n a w s k á

Mgr. et Mgr. Pavla  K l u s á č k o v á

JUDr. Roman  Ř í č k a, Ph.D.

Mgr. Tereza  P i r k l o v á

Mgr. Martina K o t o u č e k   M i k o l á š k o v á

Mgr. Veronika D u m a n j i ć

Mgr. Bc. Radka L u k á š k o v á

Mgr. Vladimír  L o u t o c k ý

Mgr. Tereza  A n d r l o v á

Mgr. Bc. Martin  Š ť o v í č e k

Mgr. Petr   V o l f

JUDr. Linda  T o u l a   B e r g e l o v á

Mgr. Jan   F a l t e j s e k

Mgr. Hana  B i e l č í k o v á

Mgr. et Mgr. Lucie  H r ů š o v á

Mgr. Andrea   K o l í n o v á

Mgr. Tomáš   G e i s l e r

Mgr. Zuzana   M r a v c o v á

Mgr. Karel   Č e r n í n, Ph.D.

JUDr. Martin  K o p a, Ph.D.

JUDr. Viktor  D o l e ž í l e k

JUDr. Barbora  Z e c h o v á

Mgr. et Mgr. Martin  P a v l í k

Mgr. Tomáš   F a s n e r

Mgr. Tereza   Z a p a l a č o v á

Mgr. Marie  K o u t n á

Ceremoniálu na Pražském hradě se zúčastnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která návrh na jmenování 20 žen a 13 mužů předkládala, návrh pak začátkem července schválila vláda. „Jsem ráda, že dochází k posilování nejvytíženějších soudů, a věřím, že všichni jmenovaní přistoupí ke svým novým rolím s pokorou a budou pro své soudy posilou. Stejně tak věřím, že dnes jmenovaní předsedové soudů přinesou nové myšlenky a přispějí k dobrému chodů soudů v Plzni a Praze. Nová předsedkyně Jaroslava Pokorná je pak důkazem, že se do vysokých pozic hlásí i ženy, za což jsem moc ráda, uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Většina nováčků má za sebou jinou právní praxi než justiční čekatelství – jsou mezi nimi asistenti soudců, dva advokáti, dva vyšší soudní úředníci či jedna státní zástupkyně. Nováčci nahradí své starší kolegy, kteří odcházejí do penze. Nejvíce posil, deset nových soudců, zamíří do obvodu Městského soudu v Praze, šest pod ostravský krajský soud, pět pod Krajský soud v Praze, čtyři pod brněnský i ústecký krajský soud. Tři posily přijdou do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové a poslední pod Krajský soud v Plzni.

Prezident Zeman novým soudcům poblahopřál a připomněl jim dva konkrétní případy z justice. První týkal soudce Alexandra Sotoláře, který čelil kárnému řízení kvůli manipulaci s protokoly v kauze opencard, druhý pak pravomocného osvobození bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové.

„Velice vám přeji, abyste se nikdy nedostali do podobné situace. Aby vás nikdo nechtěl svléct z taláru, ale také, aby, když vaše rozhodnutí bude přezkoumáváno, bylo shledáno oprávněným a spravedlivým,“ prohlásil prezident.

Jmenování na Pražském hradě provázela zvýšená hygienická opatření. Všichni přítomní včetně prezidenta měli na obličejích roušky. Prezident Zeman i ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová si ovšem s každým nově jmenovaným soudcem potřásli rukou.

Zdroj: ČTK; MSp
Foto:
Fotoarchiv KPR, autorka Hana Brožková

Go to TOP