Jednota českých právníků připravila i na podzim zajímavé akce

Výbor Pražského sdružení JČP připravil na II. pololetí 2019 pro své členy a širší právnickou veřejnost pět odborných seminářů a stejný počet přednášek s aktuální právní problematikou.


Seminář Řízení o pozůstalosti – 23. září 2019

Přednášející: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, 3. poschodí, č. dveří 300

Seminář Informační systém skutečných majitelů, důsledky pro praxi – 14. října 2019

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Místo konání:  Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, 2. poschodí, č. dveří 220

Seminář Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, judikatura NS ČR – 21. října 2019

Přednášející: JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dveří 38

Seminář Aktuální problémy v exekučním řízení – 5. prosince 2019

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dveří 38

Seminář Vybrané otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR – 10. prosince 2019

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dveří 38

Všechny uvedené semináře se konají od 9.00 do 14.00 hodin. Účastnický poplatek činí za každý seminář 1500 Kč, pro členy JČP, advokátní a notářské koncipienty 900 Kč. Účast na seminářích je uznávána jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám.

Přednáška Novela zákona o obchodních korporacích – 16. září 2019

Přednášející: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Přednáška Úskalí obchodních vztahů s mezinárodním prvkem – 30. září 2019

Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně

Přednáška Opatrovnictví právnických osob – 11. listopadu 2019

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přednáška Změny závazků včetně postoupení práva – 25. listopadu 2019

Přednášející:   JUDr. Michal Krenk, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přednáška Dědictví napříč Evropou – 2. prosince 2019

Přednášející: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeifer, Ph.D., pedagožka Právnické fakulty UK v Praze

 

Všechny uvedené přednášky se konají vždy od 16.00 do 18.00 hodin v přízemí Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38.

Účastnický poplatek činí za každou přednášku 400 Kč. Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, advokátní a notářští koncipienti platí 200 Kč.


Přihlášky a další informace o těchto seminářích a přednáškách lze získat na internetových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo u koordinátorů
:

JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079

JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311

Hana Kafková, tel. 720 406 536

Přihlášky na semináře a přednášky lze podat na adresu: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz

(red)

 

 

 

 

Go to TOP