Zákon o elektronizaci zdravotnictví bude předložen do konce roku

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví předloží ministerstvo do konce roku.

Na dotaz ČTK to sdělil 5. července 2019 vedoucí tiskového oddělení resortu Jan Brodský. Původně měl být zákon od roku 2020 už v účinnosti, nově by ho měl v příštím roce projednat Parlament. Vyplývá to z materiálu o plnění Národní strategie elektronického zdravotnictví, kterou má ČTK k dispozici a o které bude  8. července 2019 jednat vláda.

Prvním konkrétním krokem elektronizace zdravotnictví bylo zavedení elektronických receptů na léky. Od příštího roku bude kromě ukládání dat o předepsaných lécích na centrálním úložišti a zobrazení jejich soupisu pacientem záznam přístupný také lékařům a lékárníkům.

„Přibývá zdravotnických zařízení s elektronickou zdravotnickou dokumentací, vznikají regionální portály se službami elektronického zdravotnictví pro občany, včetně přístupu k elektronické zdravotnické dokumentaci,“ uvádí dokument. Na projekty poskytovatelů péče, především na elektronickou zdravotní dokumentaci, bylo do pololetí roku 2018 vynaloženo 1,5 miliardy korun z evropských fondů. Na zajištění kybernetické bezpečnosti žádá ministerstvo zdravotnictví do rozpočtu pro rok 2020 celkem 456 milionů korun.

Od letošního roku na ministerstvu funguje samostatný odbor Národního centra elektronického zdravotnictví v sekci náměstka pro zdravotní péči. Současně vzniká takzvaná resortní infrastruktura eHealth, která má kromě provozování registrů umožnit také bezpečnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zařízeními.

K pilotnímu provozu se připravuje Národní zdravotnický portál. Přes něj by do budoucna mohlo být možné například změnit praktického lékaře, najít si nového či požádat o výpis ze své zdravotnické dokumentace. Do dokumentace bude moci mít po povolení přístup jak rodina, tak vybraní lékaři. Počítá se i s možností elektronického objednávání nebo sdílení výsledků o provedených vyšetřeních.

Na rozdíl od záznamů o předepsaných lécích zdravotnickou dokumentaci stát nikde centrálně skladovat nebude. Zůstane uložená u lékařů či v nemocnicích jako dosud. Ministerstvo chce jen garantovat její bezpečné sdílení. Záznamy budou jen o hospitalizaci či vyšetření s místem, datem a uvedením poskytovatele zdravotní péče. Podobná data už v současné době mají k dispozici zdravotní pojišťovny.

Vedení elektronické dokumentace, elektronické žádanky nebo výsledky testů budou podle dřívějšího vyjádření ministra pro lékaře, minimálně zpočátku, dobrovolné. Pokud se ale lékař rozhodne elektronickou dokumentaci vést, bude muset dodržovat státem stanovená pravidla, zejména bezpečnostní.

Připravovaná novela zákona o léčivech byl měla také umožnit anonymizovaná data z centrálního úložiště elektronických receptů analyzovat. Zatím to podle zákona nejde.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP