Baker McKenzie posílila expertka na farmaceutické právo Milena Hoffmanová

Advokátní kancelář Baker McKenzie rozšířila po pěti letech své vedení. Novou partnerkou pražské kanceláře mezinárodní právní firmy se k 1. červenci 2019 stala Milena Hoffmanová, expertka na farmaceutické a zdravotnické právo. Tým partnerů AK Baker McKenzie tak nově čítá sedm lidí, Milena Hoffmanová je zároveň v současném týmu partnerů první ženou.

Milena Hoffmanová v AK Baker McKenzie působí jako vedoucí pracovní skupiny farmaceutického práva  a zdravotnictví. Zabývá se především legislativou upravující tyto oblasti, dodržováním předpisů (compliance), obecným obchodním právem a ochranou osobních údajů. Díky své více než jedenáctileté praxi se řadí mezi přední české právní expertky pro oblast farmaceutického a zdravotního práva.

Tým Mileny Hoffmanové poskytuje poradenství především nadnárodním společnostem v právních otázkách týkajících se klinických hodnocení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jejich výroby, distribuce, reklamy a stanovení cen a úhrad. Milena  Hoffmanová  se  osobně specializuje i na protikorupční problematiku, například na aplikaci zahraničních a mezinárodních regulací, jako je třeba uplatňování zákona Spojených států amerických o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a britského zákona proti úplatkářství (UK Bribery Act). Má zkušenosti s celou řadou otázek týkajících se dodržování právních předpisů (compliance), včetně interních auditů nebo rozvoje vnitřních směrnic a dalších nástrojů.

Milena Hoffmanová poskytuje konzultace Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a je i externí odbornou členkou její odvolací komise. Pravidelně přednáší o praktických otázkách z oblasti dodržování předpisů ve farmaceutickém průmyslu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je také spoluautorkou první publikace zabývající se komplexně problematikou compliance na českém trhu, nazvané Compliance v podnikové praxi (C. H. Beck, 2017).

Zdroj: AK Baker McKenzie

 

Go to TOP