Soutěž pro advokátní koncipienty na téma „Evropské právo v praxi“

Evropská akademie práva (ERA) a Rada evropských advokátních komor (CCBE) organizují soutěž advokátních koncipientů na téma Evropské právo

Evropská akademie práva (ERA) a Rada evropských advokátních komor (CCBE) organizují soutěž advokátních koncipientů na téma Evropské právo v praxi ve dvou termínech: první termín soutěže proběhne ve dnech 13. – 14. února 2020, druhý termín pak 4. – 5. února 2021 v německém Trevíru.

Soutěž spojí budoucí advokáty z různých evropských zemí v době, kdy absolvují svou právní praxi tak, aby mohli sdílet společné hodnoty a vyměňovat si nové zkušenosti / diskutovat o nových perspektivách v oblastech společného zájmu. Budování skutečné evropské právní kultury a podpora spolupráce mezi advokáty z různých členských států přispěje k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU.

Soutěžit bude dvanáct týmů tří advokátních koncipientů/mladých advokátů (36 účastníků pro jednu soutěž). V rámci 1,5 dne soutěže budou probíhat čtyři souběžné čtvrtfinále, dvě semifinále a finále se dvěma nejlepšími zbývajícími týmy. Na každé úrovni bude třeba zvládnout jiný úkol, který může mít formu písemné zprávy o právní otázce, vyjednávacího cvičení nebo ústní debaty s jiným týmem před porotou. Každý tým si připraví nezávisle písemný příspěvek a ústní prezentaci.

Soutěžící budou nominováni národními komorami, ale neutvoří národní týmy. Aby se posílil nadnárodní charakter soutěže, týmy budou složeny z kandidátů z různých členských států s různými právními tradicemi; rozdělení do týmu bude mít na starosti vedoucí projektu soutěže.

Podmínky pro účast v soutěži:

  1. Soutěž je určena advokátním koncipientůma v zemích, kde není povinné vstupní vzdělávání advokátních koncipientů, tak nově zapsaným mladým advokátům (max. do 5leté praxe)
  2. Účastníky soutěže nominuje národní advokátní komora, a to na základě žádosti potenciálního soutěžícího – advokátního koncipienta.
  3. Advokátní koncipienti předloží své CV v anglickém jazyce, ze kterého lze zjistit, zda splňují podmínky účasti v soutěži a krátký motivační dopis, taktéž v anglickém jazyce.

V případě zájmu zašlete své CV a stručný motivační dopis v anglickém jazyce nejpozději do 21. července 2019 k rukám Mgr. Lenky Vojířové na: vojirova@cak.cz.

ČAK nominuje v 1. kole max.  3 advokátní koncipienty pro účast v soutěži a zároveň uhradí registrační poplatky ve výši 236 EUR. Účastníci nominovaní národní advokátní komorou budou mít v rámci určitého limitu hrazeny též cestovní náklady a náklady na ubytování.

Registrace pro první kolo soutěže bude ukončena 1. září 2019. Po ukončení registrace se uskuteční konečný výběr a nominace soutěžících, které provede ERA se CCBE.

Samotná nominace advokátního koncipienta Českou advokátní komorou tudíž nezaručuje přímo nominaci advokátního koncipienta k účasti v soutěži!

Redakce, foto ilustrační Pixabay

Go to TOP