Unie rodinných advokátů: Špatný nápad státem zálohovat výživné

Unie rodinných advokátů na svém zasedání minulý týden měla na svém programu i návrh zákona o zálohovaném výživném, který počátkem června rozeslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení. Nápad, že by stát za neplatiče hradil výživné, se pravidelně objevuje v hlavách politiků a současná vláda jej zařadila do svého programového prohlášení. Poslední verze návrhu je ovšem mnohem širší než jeho předchůdci. Podmínkou pro výplatu výživného ze strany státu je pravomocné soudní rozhodnutí, dluh na výživném za dobu nejméně dva měsíce, neúčelná exekuce a zejména dítě, které řádně navštěvuje školní nebo předškolní docházku. V takovém případě právo vymáhat výživné přejde na stát, který oprávněnému rodiči vyplatí výživné až do výše 25 % průměrné mzdy v národním hospodářství.

Unie rodinných advokátů dlouhodobě brojí proti tomuto nápadu. Považuje ho za nesystémové řešení, které je ve skutečnosti zastřenou sociální dávkou, odnímá osobní odpovědnost z povinných a naopak přenáší jejich vyživovací povinnost na stát, resp. na daňové poplatníky, oslabuje osobní odpovědnost a svádí ke zneužívání a obcházení. Unie se obává, že vymáhání dlužného výživného státem po neplatičích se posléze ukáže nejen jako neefektivní, neboť návratnost vyplacených částek je v důvodové zprávě odhadovaná maximálně na 10 %. Přijetí návrhu a jeho následná realizace navíc zatíží stát, resp. daňové poplatníky dodatečnými výdaji na personál, neúčelné exekuční řízení a náklady exekutora.

Unie dodává, že podle jejího zjištění naopak počet neplatičů klesá a aktuálně je jich max. 7 %.

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů

 

 

Go to TOP