Deloitte Legal posiluje v oblasti sporové agendy

Do advokátní kanceláře Deloitte Legal přichází seniorní právník JUDr. Petr Syrovátko. Posílí a povede tým civilních litigací, který se dosud formoval kolem advokáta JUDr. Tomasze Heczka. Zaměří se také na spolupráci s německými či rakouskými klienty firmy.

JUDr. Petr Syrovátko povede projekty související s poskytováním právních služeb v tuzemských a mezinárodních komerčních soudních sporech a arbitrážích, včetně alternativního řešení sporů.

„Příchodem Petra se otevírá nová kapitola v oblasti sporové agendy Deloitte Legal a dochází k zásadnímu posílení našeho strategického zaměření na německy hovořící klienty. Petr přináší mnoho let zkušeností, vynikající právní erudici a celou řadu velmi zajímavých příležitostí pro rozvoj kanceláře,“ říká JUDr. Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal.

„Osobně jsem rád, že Petr přichází právě nyní – v době dramatického rozvoje a růstu naší kanceláře – a může se tak stát nedílnou součástí vzrušujícího příběhu Deloitte Legal,“ dodává JUDr. Jan Kotous, partner Deloitte Legal.

JUDr. Petr Syrovátko je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Universität Passau v Německu. Vedle své primární specializace působí také jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Získal během své praxe rovněž bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v regulovaných odvětvích a při zastupování klientů v insolvenčních řízeních či ve specifických administrativních procesech podle specifických zákonných požadavků. Profiluje se v oblastech bankovnictví, strojírenství a retailu.

Zdroj: Deloitte Legal

Go to TOP