Městský soud v Praze anonymizoval rozpisy všech soudních jednání

Městský soud v Praze přestal od 1. února 2021 zveřejňovat jména účastníků nařízených jednání. Přehledy trestních, správních, občanskoprávních i obchodních jednání tak nově vyvěšuje na internetu pouze v anonymizované podobě. Hlavním důvodem tohoto kroku je podle zástupců soudu ochrana osobních údajů účastníků.

 

Po rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, které v loňském roce anonymizovalo justiční databázi Infojednání, přišla veřejnost úpravou soudních rozpisů o další možnost, jak zjistit, kdo a kdy se u Městského soudu v Praze soudí.

„Toto opatření zajistí jednak odpovídající zpracovávání osobních údajů účastníků, a tím i jejich požadovanou ochranu, na druhé straně však bude i nadále zachována dostatečná transparentnost poskytovaných informací. O poskytování dalších informací nad rámec informací zveřejněných bude rozhodováno na základě individuálních žádostí v mezích zákona,“ uvedl Městský soud v Praze na svém webu.

Soud argumentuje jednak postupem Ministerstva spravedlnosti ohledně Infojednání, častým „nesprávným zpracováváním osobních údajů účastníků třetími osobami“ a také tím, že ministerstvo vloni spustilo databázi rozhodnutí soudů nižších stupňů v takzvané pseudonymizované podobě, se skrytými identifikačními údaji účastníků řízení.

Z trestních rozpisů MS v Praze tak se  začátkem února zmizela jména obžalovaných, zůstaly pouze příslušné paragrafy trestního zákoníku spolu se spisovou značkou, jménem soudce a datem, hodinou, místem a typem jednání.

U správního úseku pak plošná anonymizace dopadla i na jednání, která se dotýkají pouze státních institucí, kupříkladu správního sporu mezi pražským Vrchním státním zastupitelstvím a Ministerstvem vnitra. Zájemce už se tak z rozpisů například nedozví, jestli a v jakém termínu se budou projednávat žaloby na Ministerstvo zdravotnictví či na vládu týkající se „pandemických opatření“.

„Nezveřejňování osobních údajů účastníků není ničím neobvyklým. Krajský soud v Brně zveřejňuje anonymizovaný přehled pouze vybraných nařízených jednání. Krajské soudy v Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích nezveřejňují nic,“ uvedl ke kroku MS v Praze Mgr. Adam Wenig, asistent předsedkyně soudu JUDr. Jaroslavy Pokorné. „Veřejným sdělovacím prostředkům budeme i nadále poskytovat neanonymizované trestní rozpisy, a to na požádání.“

Zatímco MS v Praze se rozhodl rozpisy jednání anonymizovat, některé obvodní soudy v hlavním městě se před časem vydaly opačným směrem. Konkrétně začal jmenné rozpisy jednání zveřejňovat Obvodní soud pro Prahu 1 a Obvodní soud pro Prahu 5. Také Vrchní soud v Praze tradičně vyvěšuje na webu jmenné seznamy svých trestních, civilních i insolvenčních jednání.

O otevřenost soudu vůči veřejnosti a zástupcům médií se zasazoval i bývalý předseda MS v Praze JUDr. Libor Vávra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP