Peněžité dluhy nezletilých dětí možná budou přecházet na rodiče

Peněžité dluhy dětí mladších 15 let možná budou přecházet ze zákona na jejich rodiče nebo na lidi, které je mají v péči. Předpokládá to poslanecká novela občanského zákoníku, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní ji projedná ústavně-právní výbor.

Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu.

Dluhy vznikají kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby nebo kvůli jízdě bez platné jízdenky.

Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič. Za nepřiměřené považuje ministerstvo přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě. Proto aktuálně poslanci chtějí pozměňovacím návrhem upravit novelu občanského zákoníku tak, aby pěstouni nebyli zodpovědní za dluhy dětí vzniklé před přijetím do péče.

„Pěstouni se velmi často starají o děti z původně nefungujících rodin. Tam by takových dluhů mohla být celá řada. Bylo by krajně nespravedlivé, kdyby pěstouni, kteří si leckdy stěžují na to, že nemohou ani rozhodnout bez souhlasu zákonných zástupců o tom, že dítě může jet na školní výlet, zodpovídali za dluhy nasekané z nezodpovědnosti rodičů,“ doplnila Kateřina Valachová. 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP