Některá velká města mají stále výhrady k návrhu stavebního zákona

Zástupci Prahy, Brna, Plzně a Liberce se shodli na tom, že navržený věcný záměr nového stavebního zákona, který bude schvalovat vláda, by z pohledu samospráv zasloužil úpravy. Nový stavební zákon chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, podle úřadu má zkrátit povolovací řízení. Návrh čelí kritice řady organizací a zájmových skupin.

Pražská radní pro legislativu Hana Marvanová řekla, že se přítomní politici shodli na tom, že i když je rekodifikace stavebního práva nutná pro zrychlení procesu povolování staveb, současný návrh věcného záměru zákona má mouchy. Radní se například obává toho, že navrženým vyčleněním stavebních úřadů z obecních úřadů se umenší pozice samospráv.

„Máme v podstatě všichni velmi podobné problémy,“ uvedl radní Brna Filip Chvátal. Mezi ty patří například složité schvalování územních plánů. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník uvedl, že jeho město se pokouší nový schválit už 12 let a zdaleka není u konce. Nový územní plán připravují i Praha a Brno.

K záměru nového stavebního zákona se uskutečnilo připomínkové řízení, kterého se Praha jako kraj účastnila. Dorazilo v něm 1641 připomínek. „Zatím jsem nebyla moc spokojená s těmi výstupy,“ uvedla Marvanová a dodala, že by bylo dobré, aby se záměr ještě upravil podle připomínek samospráv. „Teď je ale míček na straně vlády a ministryně pro místní rozvoj, aby sledovali nejen marketingový cíl, aby to bylo schváleno, ale aby skutečně bude reálná změna,“ dodala pražská radní.

Podle MMR by měl nový stavební zákon zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Podle kritiků ale záměr nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, či otevírá prostor pro korupci. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se pozastavila také nad tím, že zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila totiž Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP