ČKP hledá legislativní řešení, jak pojistit v ČR ukrajinská vozidla

Správní rada České kanceláře pojistitelů (ČKP) se v reakci na dění na Ukrajině rozhodla prodloužit bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel ze dvou na šest měsíců. Lhůta šesti měsíců bude i nadále počítána od opuštění ukrajinského území, nejméně však do 31. srpna 2022.


Kancelář nyní hledá udržitelný systém, jak ukrajinská vozidla na území ČR získají povinné ručení. „O nalezení legislativního řešení diskutujeme s Ministerstvem financí, podobná debata je i na úrovní členských států a Evropské komise. Panují totiž nejasnosti, zda evropská legislativa vůbec umožňuje na území ČR pojistit vozidlo registrované mimo Evropskou unii. Prodloužení času bezplatného krytí na šest měsíců tak dává dostatek času k hledání dlouhodobého řešení,“ upozornil výkonný ředitel ČKP Mgr. Jan Matoušek.

Podle odhadů se očekává počet vozidel odpovídající jedné desetině počtu uprchlíků. Garanční fond ČKP je na podobné mimořádné události dostatečně dimenzován a účast pojišťoven na nákladech tohoto opatření považuje za velmi nepravděpodobnou.

Zdroj: ČTK; ČKP
Foto: canva.com

Go to TOP