Letní setkání západočeských advokátů zahrnulo odborné debaty, ale i koncert

V parném pondělí 3. června 2019 se v plzeňské restauraci Comix sešlo 35 západočeských advokátů, aby společně debatovali o advokátní mlčenlivosti.

Odbornou část vedla členka představenstva ČAK JUDr. Monika Novotná, která přítomné seznámila s procesem implementace evropských směrnic DAC 5 a DAC 6. Upozornila i na s tím spojené nebezpečí prolomení advokátní mlčenlivosti.

Po skončení odborné části semináře se slova ujala regionální představitelka ČAK pro západní Čechy JUDr. Daniela Kovářová, která seznámila přítomné s aktuálními profesními novinkami. Hovořilo se o trestném činu maření spravedlnosti, o rozvodech u notáře, dalším vzdělávání advokátů, ale i o Advokátním deníku. Další možností, jak se zapojit do projektů ČAK, je například projekt Advokáti do škol. Aktuální jsou nyní i advokátní zkoušky.

Posluchači se živě zajímali o přednesenou problematiku. Svěřovali se s vlastními zkušenostmi i s regionální praxí. Letní setkání zakončil malý koncert plzeňské jazzové zpěvačky Vlaďky Bauerové a jejích přátel.

Přítomní advokáti kladně hodnotili nový trend regionálních polodenních setkání i snahu Komory hájit bezpečné poskytování právních služeb i práva klientů.

Zdroj: ČAK,  foto: JUDr. Daniela Kovářová

Go to TOP