Návrh novely zákona o sociálních službách vláda odmítla

Pro neurčitost a příliš tvrdé sankce vláda nepodpořila poslanecký návrh proti ponižujícímu zacházení s klienty sociálních služeb. Poskytovatelům by podle novely o sociálních službách hrozila pokuta až čtvrt milionu korun a až tříletý zákaz činnosti. Obdobný návrh bude ve vládní předloze, kterou by měl kabinet projednat ještě letos. Poslanecký návrh nyní posoudí Sněmovna.

Novela má postihovat „neoprávněný zásah do soukromí, bezpečí a integrity“ příjemců sociálních služeb. Měla by kromě nevhodného chování konkrétních pracovníků umožnit postih za špatné materiální, režimové a personální zajištění v zařízeních poskytujících sociální služby.

Předkladatelé podle vládních legislativců zapomněli doplnit do novely povinnost poskytovatelů sociálních služeb zajistit respektování důstojnosti, soukromí a fyzické a psychické integrity klientů. Teprve v návaznosti na to je možné vymezit skutkovou podstatu přestupku, uvedli v předběžném stanovisku pro zákonodárce.

Navržená skutková podstata přestupku je navíc podle vládních legislativců neurčitá a kontroloři by měli problém zjistit, zda se přestupek stal, nebo ne. Upozornili navíc na to, že navrhovaný přestupek by byl jediný, za který by hrozil podle zákona o sociálních službách zákaz činnosti.

Autoři uvedli, že přestupkem by bylo například zamykání klienta bez signalizačního zařízení a přístupu k toaletě, provádění intimních hygienických úkonů před zraky druhých, zanedbání řádného podávání stravy a tekutin, nezajištění pomůcek a vybavení pro samostatný pohyb nebo neuctivé oslovování a zacházení. Novelou chtějí poslanci postihnout případy, které svou intenzitou a stupněm hrubosti ještě nenaplňují trestný čin týrání svěřené osoby, za který hrozí až pětileté vězení.

Stanovisko veřejné ochránkyně práv

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová nesouhlasí s důvody odmítnutí poslaneckého návrhu směřujícího proti ponižujícímu zacházení s klienty sociálních služeb. Kancelář ombudsmanky to uvedla na svém webu 23. července 2019.

Ombudsmanka s důvody odmítnutí nesouhlasí a nepovažuje za šťastné, aby vláda čekala se zavedením přestupku až do roku 2021, kdy je, jak stojí v tiskové zprávě, plánována účinnost přislíbené připravované vládní novely.

Ombudsmanka dlouhodobě upozorňuje, že by špatné zacházení v sociálních službách mělo být přestupkem. „Pokud totiž policie dojde k závěru, že jednání ze strany zařízení nedosahuje intenzity trestného činu, celá věc tím končí, přestože mohlo jít o závažný zásah do důstojnosti, soukromí, o ponižující zacházení aj. Stát by měl konečně začít práva seniorů a nemocných v zařízeních efektivně chránit,“ uvedla Šabatová.

Uvedla, že po 13 letech účinnosti standardů v sociálních službách nelze pochybovat o tom, že by kontrolní orgány nerozpoznaly, co je zásahem do důstojnosti nebo soukromí klienta zařízení sociálních služeb. „Odsunutím možnosti uložit sankci za špatné zacházení se nejméně na další dva roky fakticky ‚zmrazí‘ možnost křehké seniory účinně chránit,“ uvedla Šabatová.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP