ČAK podepíše memorandum o spolupráci s Kalifornskou advokátní asociací

Česká advokátní komora (ČAK) navazuje spolupráci s mezinárodní sekcí Kalifornské advokátní asociace (CLA), se kterou podepíše memorandum o přátelství. Mimoto podepíše také memorandum o přátelství s Malajsijskou advokátní komorou, a to vše v rámci mezinárodní konference, kterou aktuálně připravuje  ČAK a která se uskuteční ve dnech 17. – 19. října 2019 v Praze.

„Bylo to před dvěma lety, kdy jsem se na Mezinárodním advokátním veletrhu v Barceloně sešel s vedoucí mezinárodní odboru ČAK JUDr. Evou Indruchovou a společně jsme se rozhodli navázat vzájemnou spolupráci mezi ČAK a CLA. Zůstali jsme po celou dobu v kontaktu, propojili další představitele obou komor, až vznikla myšlenka uspořádat mezinárodní konferenci v Praze v roce 2019 a v Kalifornii v roce 2020,“ uvedl advokát, místopředseda Mezinárodní Sekce Kalifornské advokátní asociace a spoluiniciátor této akce Joshua M. Surowitz.

Kalifornská advokátní asociace je nově, v roce 2018, založenou advokátní institucí v Kalifornii, na kterou převedla Státní kalifornská advokátní komora zejména agendu celoživotního vzdělávání advokátů. Asociace také zastřešuje provoz odborných advokátních sekcí; jednou z těchto sekcí je právě sekce mezinárodní, která je oprávněna uzavírat mezinárodní dohody/memoranda se zahraničními advokátními komorami.

Program pražské konference, v rámci níž dojde k podpisu memorand, zahrnuje nejenom odbornou část (celodenní konference se uskuteční v pátek 18. října 2019 v Paláci Dunaj), ale také část společenskou, která spočívá v organizaci společných večeří ve vybraných, ať již tradičních, či jinak výjimečných restauracích a výletu lodí na Vltavě. Během společně stráveného času budou mít čeští, kalifornští, malajsijští i další zahraniční advokáti možnost osobního a pracovního networkingu. I z tohoto důvodu je stanovena jednotná cena pro celý třídenní program, neboť cílem je, aby advokáti/advokátní koncipienti měli možnost setkávání po dobu několika dnů a navázali tak vzájemný, hlubší kontakt a spolupráci. Pracovním jazykem bude angličtina (konference nebude tlumočena).

Jednotný poplatek konference (3 900 Kč), který zahrnuje:

  • Čtvrtek, 17. října: Uvítání a večeře v tradiční české restauraci v centru Prahy
  • Pátek 18. října: Celodenní konference s občerstvením
  • Pátek 18. října: Oběd v restauraci Café Louvre
  • Pátek 18. října: Večeře v restauraci Nebozízek
  • Sobota 19. října: Soukromá plavba na lodi po Vltavě

Zájemci o účast se mohou registrovat na adrese international@cak.cz nejpozději do 31. srpna 2019.

Brožuru v anglickém jazyce s odborným programem konference a dalšími detailními informacemi naleznete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20627&tmplid=15

(red)

 

Go to TOP