Průzkum: Exekutory by měl přidělovat stát podle bydliště dlužníka

Šest z deseti lidí se domnívá, že současný výběr exekutora je špatný a podle 69 procent lidí by ho měl přidělovat stát podle trvalého bydliště dlužníka. Nyní exekutora vybírá věřitel. Vyplývá to z výsledku průzkumu veřejného mínění o exekucích, jehož výsledky ve Sněmovně představila agentura NMS Market Research. Vyplynulo z něj také, že exekuce ohrožují více lidi osamělé, samoživitelky nebo lidi bydlící v nájmu.

V posledních deseti letech zaznamenalo podle průzkumu osobní zkušenost s exekucí 13 procent lidí. Týkaly se častěji lidí ve věku 35 až 44 let a také lidí nad 65 let. Muži a ženy jsou zastoupeni spíše rovnoměrně. Z lidí, kteří bydlí v pronájmu, má čtvrtina exekuci.

Podle údajů Exekutorské komory se loni v exekuci nacházelo přes 821 000 lidí. Průměrný věk osoby s exekucí činil 45 let, jeden člověk měl v průměru 5,7 exekučního řízení. Průměrná vymáhaná částka na jistině činila 63 339 korun v jedné exekuci.

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že s více než polovinou lidí zatížených exekucí jednal exekutor korektně a byl vstřícný v podávání informací. Naproti tomu tři čtvrtiny lidí s exekucí se setkalo s výrazným nadhodnocením dluhu kvůli poplatkům za služby exekutora nebo právníka. Třetina lidí zažila i nedůstojné jednání.

Vyšší zastoupení mezi dlužníky mají podle průzkumu lidé se základním vzděláním a středním vzděláním bez maturity. Vysokoškoláků je mezi nimi jen sedm procent. Exekuce byly větším rizikem pro osamělé lidi, samoživitele a lidi v nájmu, zatímco lidí s vlastním bydlením se týkaly méně.

Exekuce se podle průzkumu NMS v 70 procentech dotkly i dětí dlužníků. Dlužníci museli omezit nebo zrušit dovolené, nákupy oblečení a nemohli zaplatit třeba ani školní zájezd. Čtrnáct procent dlužníků nemůže zaplatit školní obědy poté, co vstoupili do exekuce.

Dvě třetiny lidí uvádějí, že spolu s exekucí upadl jejich zájem o politiku. Naproti tomu v 58 procentech se zlepšil jejich vztah s rodinou. Devět z deseti lidí podle výsledků průzkumu také zastává názor, že i když se exekutor chová nepříjemně, má dlužník morální povinnost splácet své dluhy.

Odborníci na sociální problematiku bohužel hovoří o rostoucím počtu exekucí jako o pandemii.

 Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP